ทำงานคนละหน่วยงาน คนละอาชีพ เวลา ไม่ตรงกัน ทำให้ความซื่อสัตย์ไม่มีต่อกันจริงหรือเปล่า?

เพื่อนร่วมงานคนหนึ่ง ได้เลิกกับสามมี เนื่องจากความเจ้าชู้ แอบมีภรรยาใหม่หลายคนและลูก ล้าสุดกลายเป็นคนใกล้ตัว ฟังแล้วรู้สึกแย่แทนเพื่อนคนนี้คะ
3 คำตอบ 3