คุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับธนบัตรรุ่นใหม่อย่างไร?

สังเกตุสายพระเนตรของในหลวงด้วยหรือไม่
อัพเดต: ธนบัตรรุ่นก่อน ๆ สายพระเนตรทอดลง เหมือนพระมหากษัตริย์ทอดพระเนตรประชาราษฎร์
แต่ฉบับใหม่เอี่ยม สายพระเนตรทอดขึ้นเล็กน้อย เหมือนตั้งกล้องสูงกว่าพระองค์
4 คำตอบ 4