ถามชายไทยทุกคน ก้นบึ้งของหัวใจกรณีนี้?

ชายไทยทุกคน จะมีความเห็นอย่างไร
กรณีคู่ชีวิตของเรา เขาจะเปลี่ยนไปจากสตรีไทย
ไปเป็นสตรีสากล
8 คำตอบ 8