การแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อเธอหรือเพื่อฉัน หรือเพื่อชาติ จักกรีวงศ์?

ในฐานะประชาชนคนหนึ่ง ผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง
คนไทยควรมีรัฐธรรมนูญของข้อตกลงของเรา
ผมเห็นด้วย ท่านไม่เห็นด้วยก็ว่่ามา
อัพเดต: ประเทศไทย ปี 2475 เกิดอะไรขึ้น ปี 2533 2553 เกิดอะไรขึ้น เอาปีแค่่นี้ที่เห็นๆ จริงในประเทศของเรา โลกเขาจะไปไหนกัน คนไทยจะอยู่ไหนกัน รู้ตัวหรือยัง ประเทศไทยขณะนี้ ชั่วชีวิตเราขณะนี้ ก็คือรัตนโกสินทร์ ไม่ใช่สุโขทัย อยุธยา และเราคือจักรีวงศ์ ไม่ใช่พระร่วง หรืออู่ทอง เราอยู่ในโลกทัศน์ที่เห็น ความเจริญเติบโตของเทคโนโลยี... แสดงเพิ่มเติม ประเทศไทย ปี 2475 เกิดอะไรขึ้น ปี 2533 2553 เกิดอะไรขึ้น เอาปีแค่่นี้ที่เห็นๆ จริงในประเทศของเรา โลกเขาจะไปไหนกัน คนไทยจะอยู่ไหนกัน รู้ตัวหรือยัง ประเทศไทยขณะนี้ ชั่วชีวิตเราขณะนี้ ก็คือรัตนโกสินทร์ ไม่ใช่สุโขทัย อยุธยา และเราคือจักรีวงศ์ ไม่ใช่พระร่วง หรืออู่ทอง เราอยู่ในโลกทัศน์ที่เห็น ความเจริญเติบโตของเทคโนโลยี เราปฏิเสธได้หรือ อีกสามปี เราจะรวมสิบประเทศ เพื่ออะไร เพื่อต่อสู้กับสังคมของโลก ผมไม่อยากสรุปเพราะผมรู้สุดท้ายมันคืออะไร เพราะผมเป็นชาวพุทธ

5 คำตอบ 5