จะมีสมาชิกในนี้ ท่านใดบ้างไหม?

ที่จะพออธิบายความหมายที่แท้จริงของประชาธิปไตยที่แท้จริง
เพราะผมก็คงเข้าใจไปอย่างหนึ่ง ท่านเข้าใจอย่างไรครับ
เชิญนะครับ
10 คำตอบ 10