คำถามวันนี้ ทำดี ละเว้นชั่ว จิตใจบริสุทธิ์?

วันนี้สมาชิกได้บ้างไหม ของง่ายๆ แค่นี้
10 คำตอบ 10