จะมีความเป็นไปได้หรือไม่ สำหรับประเทศไทย?

เมื่อวันหนึ่งประเทศไทยของเรา ดำรงอยู่โดยมีความเจริญก้าวหน้า อย่างชัดเจน แล้ววันหนึ่งประเทศไทย ก็ต้องถอยหลังกลับไปที่ีเก่า ดังเดิม เมื่อประเทศของเรามีลักษณะเช่นนีั้จริงๆ ในรอบสิบปีที่ผ่าน เขาสร้างความเปลี่ยนแปลงจริงๆ ทำได้จริงๆ (ในสถานะผู้ติดตาม อยากได้ฟังทัศนะของ... แสดงเพิ่มเติม เมื่อวันหนึ่งประเทศไทยของเรา ดำรงอยู่โดยมีความเจริญก้าวหน้า อย่างชัดเจน
แล้ววันหนึ่งประเทศไทย ก็ต้องถอยหลังกลับไปที่ีเก่า ดังเดิม
เมื่อประเทศของเรามีลักษณะเช่นนีั้จริงๆ ในรอบสิบปีที่ผ่าน
เขาสร้างความเปลี่ยนแปลงจริงๆ ทำได้จริงๆ
(ในสถานะผู้ติดตาม อยากได้ฟังทัศนะของ ดร.สมคิด)
โซ่อะไรหรือที่นำมาคล้องต่อกันเพื่อการต่อยอด
ทุกวันนี้ยังโหยหาอยู่ สมาชิดเชิญวิพากษ์ตามอัธยาศัย ครับ
อัพเดต: ท่าน Smarty G ก็ยังคงหนักแน่นในเนื้อหาสาระนะครับ ท่าทีของท่านดูเสมือนหนึ่งอนุรักษ์นิยมมากๆ ดีครับ สิ่งใดดีเราต้องอนุรักษ์ไว้ เพื่อลูกๆ หลานๆ ให้เขาได้มีหลักยึดในหัวจิตหัวใจกันบ้างตามวิถีของไทยๆ เรา แต่ต้องอนุรักษ์ส่งเสริมอย่างจริงจัง และเข้มข้นตั้งแต่ต้นทาง คงจะมาโอกาสเป็นไปได้... แสดงเพิ่มเติม ท่าน Smarty G ก็ยังคงหนักแน่นในเนื้อหาสาระนะครับ
ท่าทีของท่านดูเสมือนหนึ่งอนุรักษ์นิยมมากๆ
ดีครับ สิ่งใดดีเราต้องอนุรักษ์ไว้ เพื่อลูกๆ หลานๆ
ให้เขาได้มีหลักยึดในหัวจิตหัวใจกันบ้างตามวิถีของไทยๆ เรา
แต่ต้องอนุรักษ์ส่งเสริมอย่างจริงจัง และเข้มข้นตั้งแต่ต้นทาง
คงจะมาโอกาสเป็นไปได้ ที่พูดอย่างนี้เพราะส่วนตัวคิดว่า
มันเหลือวิสัยต่อการทัดทานกระแสโลกาภิวัฒน์
ดูๆ แล้วเราไม่มีทางจะทัดทานสิ่งต่างๆ ที่พัฒนามาจนขณะนี้ได้
จึงเห็นด้วยกับการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อจิตวิญญาณความเป็นไทย
ปล่อยให้การทั้งหลายได้ดำเนินไปตามธรรมชาติของมันโดยเรามีภูมิคุ้มกันที่ดี
หากไม่ยอมรับตรงจุดนี้ คิดว่าท่านคงจะเหนื่อยมากๆ
3 คำตอบ 3