มาตรการทางภาษี เพื่อการถ่วงดุล?

ผมเห็นด้วยกับการที่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเสนอกรณีมาตรการภาษี
เพื่อการตรวจสอบนักการเมือง ถ้าทำจนเป็นหลักธรรมชาติได้
ผมมีความเชื่อว่าการคอรัปช่ันจะไม่มีเลย หรือมีน้อยมาก
ถ้าผสมผสานกับวิธีการประจานในกรณีที่พิสดารจากปกติ
ท่านคิดอย่างไร
อัพเดต: ขยายความนิดนึง..เรื่องกฎหมายภาษี มีความละเอียดในตัวบทเอง รายได้ที่มีที่มาที่ชัดเจน ว่าเป็นรายได้ต้องเข้าสู่กระบวนการทางภาษี เช่น ผู้รับเงินเดือนก็ พงด.90 เจ้าของอาคารสถานที่ให้เช่า ก็ ตาม พรบ91 เป็นต้น ทีนี้ผู้เข้าทำหน้าที่ต่างๆ ที่ต้องแสดงทรัพย์สิน... แสดงเพิ่มเติม ขยายความนิดนึง..เรื่องกฎหมายภาษี มีความละเอียดในตัวบทเอง
รายได้ที่มีที่มาที่ชัดเจน ว่าเป็นรายได้ต้องเข้าสู่กระบวนการทางภาษี
เช่น ผู้รับเงินเดือนก็ พงด.90 เจ้าของอาคารสถานที่ให้เช่า ก็ ตาม พรบ91 เป็นต้น
ทีนี้ผู้เข้าทำหน้าที่ต่างๆ ที่ต้องแสดงทรัพย์สิน เขาก็มีหน้าที่ต้องแสดง
เมื่อเจ้าหน้าที่ทราบถึงจำนวนทรัพย์สินของท่านเหล่านี้แล้ว
ก็ไม่เป็นเรื่องยากที่จะสอบหาที่มาที่ไปของทรัพย์สินที่ท่านมี
คือหากแสดงทรัพย์สินที่มีจำนวนมาก หรือน้อยเกินฐานานุรูป ก็นำมาพิจารณา
เจ้าหน้าที่ก็สอบพฤติกรรมย้อนหลังไปถึงที่มาที่ไปของทรัพย์นั้นๆ
ว่ามาจากมรดกตกทอด หรือมาจากการประกอบสัมมาอาชีพ หรืออาจมาจาก...
อย่างนี้เป็นต้น..ดังนั้น มาตรการทางภาษี จึงเป็นเครื่องสะท้อน พฤติกรรม ของบุคคลได้โดยทั่วๆ ไป
เว้นแต่บุคคลผู้นั้น มีลักษณะน่าสงสัย จึงควรนำมาพิจารณา เป็นต้น อย่างนี้นะครับ มาตรการทางภาษี
8 คำตอบ 8