เมื่อ สส. หรือ สว. อภิปรายในสภา แล้วแฉมูลที่เป็นความผิด?

เมื่อผู้ทำหน้าที่ตัวแทนของภาคประชาชน เข้าทำหน้าที่และมีการแสดงออกหรืออภิปรายในกรณีที่เป็นความผิดของกฎหมายบ้านเมือง มีหน่วยงานไหนบ้างไหมที่ดำเนินการต่อจากหลักฐานพยานที่กล่าวอ้างกันในสภาอันทรงเกียรติ กรณีเอกสิทธิคุ้มครอง ควรจะคุ้มครองกรณีที่ถูกต้อง กรณีที่ไม่ถูกต้องชัดเจน ก็ไม่ควรได้รับความคุ้มครอง เห็นอย่างไรครับ
4 คำตอบ 4