มันข่มขืนกันชัดๆต่อหน้าต่อตาแต่ผมช่วยอะไรไม่ได้..ผมผิดใช่ไหมผมผิดมากไหม../?

ทั้งที่เห็นว่าเขาข่มขืนกันต่อหน้าต่อตา..แต่เรากลับทำหรือช่วยเหลืออะไรเพสหญิงมิได้ ถ้าเป็นคุณจะทำเช่นไร..ต่อหน้าต่อตา ได้แตยืนดูไอ้สัตว์เพสผู้ที่มันกะลังกระทำย่ำยีเพสหญิง นี่..เรื่องจิงที่เกิดขึ้นกับผม เมื่อวานก็เห็น..ผมได้แต่ยืนดูไอ้เพสผู้มัน... แสดงเพิ่มเติม ทั้งที่เห็นว่าเขาข่มขืนกันต่อหน้าต่อตา..แต่เรากลับทำหรือช่วยเหลืออะไรเพสหญิงมิได้
ถ้าเป็นคุณจะทำเช่นไร..ต่อหน้าต่อตา ได้แตยืนดูไอ้สัตว์เพสผู้ที่มันกะลังกระทำย่ำยีเพสหญิง
นี่..เรื่องจิงที่เกิดขึ้นกับผม เมื่อวานก็เห็น..ผมได้แต่ยืนดูไอ้เพสผู้มัน มันเอาตีนเหยีบหลังฝ่าย
หญิงไว้..ทั้งที่ฝ่ายหญิงพยายามตะเกียดตะกายจะหนีเอาตัวรอด..แต่มันใช้ปากกัดเข้าที่แก้ม
หรือใบหู..กดลงดิน จนดิ้นไม่ได้..ฝ่ายหญิงได้แต่อ้าปากร้องขอความช่วยเหลือ..ก๊าปปป ๆ ๆ
ผมยืนดู..อยากจะช่วยฝ่ายหญิงเพราะสงสาร แต่.ผมทำไม่ได้ ทำไม่ได้..ทำม่ายด๊าย
ให้ตายเห่อะ..เพราะผมกลัวบาปที่ขัดความสุขของฝ่ายชาย..กลัวกรรมตามทัน เพราะมันกะลัง
เมามัน..เสียงมันสั่นๆ..ถี่ๆ คงเพราะความกระสัน..ก๊าปปป ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ....กลัวบาปผมไม่ช่วย
ผมไม่ช่วย..ตัดสินใจเด็ดขาด เรื่องของเป็ด..ตรูไม่ยุ่ง ๆ....บอกเล๋ว ตรูไม่ยุ่ง ตรู..ไม่ขอยุ่งโฟ๊ย

เลือกไม่ถูกนี่..สงสารตัวเมียก็สงสาร ดูมันไม่ขัดขืนไม่เต็มใจ ไอ้ฝ่ายชายมันก็โหดน่าดู จิกใบหู
กดลงกะพื้น ตีนสองข้างเหยีบหลังกดไว้แน่น....สงสารก็สงสารกลัวบาปก็กลัว..ไม่ยุ่งเล๋ว..ฟ๊อย
อัพเดต: ทำไม่ต้องมาทำให้เราเห็นด้วย..ฟร่ะ
อัพเดต2: ทำไม่ต้องมาทำให้เราเห็นด้วย..ฟร่ะ
9 คำตอบ 9