"ความจริงคือสิ่งสัมพัทธ์" (Truth is Relative) มีใครอธิบายให้กระจ่างได้ไหมครับ?

ผมได้ยินถ้อยคำนี้มานาน แต่ไม่เคยเข้าใจอย่างชัดเจนว่า ทำไมผู่มีการศึกษาดีๆในสมัยนี้ จีงกล่าวอย่างนั้นและเชื่อกันอย่างนั้น ถ้าจะยกตัวอย่างจากประสบการณ์ในชีวิตให้เห็นชัดๆ ก็จะช่วยได้มาก ครับผม
อัพเดต: ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาตอบครับ ถ้าเวลาเอื้ออำนาย ผมจะให้ข้อคิดสั้นๆของผม ต่อทุกท่านที่ได้ใช้เวลาเข้ามาตอบคำถามนี้ครับ ก่อนอื่น ผมขอตอบคุณ Marindacyber ในที่นี้ เพราะคงมีผู้อ่านอื่นๆที่อยากรู้ความหมายของสองคำนี้คือ "สัมพันธ์" กับ "สัมพัทธ์" ว่ามันต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรบ้าง ความ... แสดงเพิ่มเติม ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาตอบครับ ถ้าเวลาเอื้ออำนาย ผมจะให้ข้อคิดสั้นๆของผม ต่อทุกท่านที่ได้ใช้เวลาเข้ามาตอบคำถามนี้ครับ ก่อนอื่น ผมขอตอบคุณ Marindacyber ในที่นี้ เพราะคงมีผู้อ่านอื่นๆที่อยากรู้ความหมายของสองคำนี้คือ "สัมพันธ์" กับ "สัมพัทธ์" ว่ามันต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรบ้าง

ความ "สัมพันธ์" คือ ความเกี่ยวข้อง หรือความเกี่ยวโยงกัน

ความ "สัมพัทธ์" เป็นศัพย์ทางวิชาการใหม่ ที่ไม่ค่อยได้เห็นใช้กันบ่อยนัก หมายถึงความสัมพันธ์กันนั่นเอง แต่ว่า จากคนละมุมมอง เมื่อเอามาเปรียบเทียบกัน อาจมีการตั้งค่าให้กันและกัน ที่ไม่เท่ากัน จึงกลายเป็นความ "สัมพัทธ์" ไป แม้ว่าทุกอย่างที่เกี่ยวโยงกัน มี "สัมพันธภาพ" ต่อกัน

ยกตัวอย่างเช่น เวลาเกิดอุบัติเหตุที่สี่แยก พยานที่ยืนอยู่คนละทิศจะเห็นเหตุการณ์อันเดียวกัน แต่อาจจะมีคำให้การณ์ไม่เหมือนกัน แต่ทุกคนก็พยายามให้การณ์ตรงตาม "ความจริง" ตามที่ตนเห็น จากจุดยืนของตน สิ่งนี้ทุกคนคงเข้าใจและรับได้ ที่รับไม่ได้คือ ถ้าพยานคนหนึ่ง มิได้กล่าวตาม "ความจริง" แต่บิดเบือนความจริง ทั้งที่เ
อัพเดต2: ขออภัยที่สะกด "คำให้การ" ข้างบนนี้ไม่ถูก แต่ส่งแล้วแก้ข้อความ (ลบ "ณ์" ออกไม่ได้) และข้อความตอนท้าย ก็ถูกตัดหางออกไปบ้าง จึงขอเขียนต่อให้จบ ถ้าพยานคนหนึ่ง มิได้กล่าวตาม "ความจริง" แต่บิดเบือนความจริง ทั้งที่เจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม ก็เป็นหน้าที่ของผู้พิพากษาและลูกขุนที่ต้องพิจารณาว่า... แสดงเพิ่มเติม ขออภัยที่สะกด "คำให้การ" ข้างบนนี้ไม่ถูก แต่ส่งแล้วแก้ข้อความ (ลบ "ณ์" ออกไม่ได้)
และข้อความตอนท้าย ก็ถูกตัดหางออกไปบ้าง จึงขอเขียนต่อให้จบ

ถ้าพยานคนหนึ่ง มิได้กล่าวตาม "ความจริง" แต่บิดเบือนความจริง ทั้งที่เจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม ก็เป็นหน้าที่ของผู้พิพากษาและลูกขุนที่ต้องพิจารณาว่า อะไรคือความจริง และอะไรคือความเท็จ เราทุกคนคือผู้พิพากษา และเราทุกคนคือ "ลูกขุน" นั้นๆ ความจริงกับความเท็จ หรือความ "คลาดเคลื่อน" จากความเป็นจริง ก็มีคุณค่าไม่เท่ากัน บางทีนักวิชาการ และคนแก่เรียน ก็มีคำพูดที่ทำให้เราฟังแล้ว "ก่งก๊ง" ไปได้ในบางกรณีเหมือนกัน จริงไม้ครับ?
อัพเดต3: ******* ขอขอบคุณ คุณ Jea ที่เป็นคนแรกที่เข้ามาตอบ ผมเห็นด้วยที่คุณเขียนว่า "ทุกอย่างในโลกล้วนเป็นสิ่งสัมพัทธ์ทั้งสิ้น" รวมทั้ง "ความจริง" และขอตั้งข้อสังเกตเพื่มว่า ความจริงและความจริงจะไม่แย้งกัน แต่จะผสมผสานกันเป็นหนึ่งเดียวกัน แต่ว่า ความจริงและความเท็จ ความถูกต้องและความไม่ถูกต้องนั้น... แสดงเพิ่มเติม *******
ขอขอบคุณ คุณ Jea ที่เป็นคนแรกที่เข้ามาตอบ ผมเห็นด้วยที่คุณเขียนว่า "ทุกอย่างในโลกล้วนเป็นสิ่งสัมพัทธ์ทั้งสิ้น" รวมทั้ง "ความจริง" และขอตั้งข้อสังเกตเพื่มว่า ความจริงและความจริงจะไม่แย้งกัน แต่จะผสมผสานกันเป็นหนึ่งเดียวกัน แต่ว่า ความจริงและความเท็จ ความถูกต้องและความไม่ถูกต้องนั้น ไม่ใช่เป็นสิ่ง "สัมพัทธ์" กันและมีค่าไม่เท่ากัน ผมเห็นด้วยที่เราไม่ควรเอามาตราฐานของเราไปข่มมาตราฐานของผู้อื่น แต่ว่า เราทุกคนก็มีสิ่งที่เรารับว่าเป็น "มาตราฐาน" ของเราเอง มิฉะนั้น เราก็ไม่มีความเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งความเป็นจริงมิได้เป็นเช่นนั้น ในชุมชนนี้ เราแต่ละคนมีมาตรฐานคล้ายกันและต่างกัน และเปรียบเทียบกันอยู่ในจิตสำนึกอยู่ตลอดเวลา เป็นทั้งความสัมพันธ์ และความสัมพัทธ์ ที่เป็นความจริง ครับผม
อัพเดต4: ******
ขอขอบคุณ "คุณเมา" คำตอบของคุณอ่านแล้ว "ไม่เมา" "ไม่เซ" "ไม่ตุง" แต่ตรง ไม่คด ขอบคุณครับ
อัพเดต5: ******
ขอขอบคุณ "คุณนครชัญ" ที่ชี้แจงความ "สัมพันธ์" ของคุณต่อบุคคล สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ เว้นแต่ "ทะเล" นั่นคือความจริงของคุณ ผมรับทราบ และเห็นด้วย ครับผม
อัพเดต6: ****** ขอขอบคุณ "คุณกองกอย" คำตอบของคุณเป็นคำตอบที่มีคุณภาพสูง ยอดเยี่ยม ถูกจุด เข้าถึงต้นตอ และแก่นสารของกระทู้ ถ้าผมจะเลือก best answer เดี๋ยวนี้ ผมจะให้คำตอบของคุณเป็น best answer ครับ แต่ผมจะเปิดโอกาสให้ผู้อ่านทั้งหลายออกความคิดเห็น และช่วยเลือกให้ เป็นการ confirm... แสดงเพิ่มเติม ******
ขอขอบคุณ "คุณกองกอย" คำตอบของคุณเป็นคำตอบที่มีคุณภาพสูง ยอดเยี่ยม ถูกจุด เข้าถึงต้นตอ และแก่นสารของกระทู้ ถ้าผมจะเลือก best answer เดี๋ยวนี้ ผมจะให้คำตอบของคุณเป็น best answer ครับ แต่ผมจะเปิดโอกาสให้ผู้อ่านทั้งหลายออกความคิดเห็น และช่วยเลือกให้ เป็นการ confirm คุณภาพอีกครั้งหนึ่ง

ข้อความของคุณที่ว่า "ไม่มีคนใดครอบครองความจริงอย่าง "สัมบูรณ์(Absulutely")" เป็นความจริงที่ท้าทายความคิดมาก แต่ว่า ข้อความนี้ ก็เป็นความจริงที่ "ไม่สัมบูรณ์" เพราะไม่มีคนใดครอบครองความจริงอย่างสัมบูรณ์ จริงไม้ครับ?

ผมเห็นด้วยกับข้อความที่ว่า "การผูกขาดความจริงต่างหากที่คอยสร้างความขัดแย้งกัน" นี่คือความจริง (สัมบูรณ์หรือไม่ ผมไม่สน ในขณะนี้) และเป็นหน้าที่ของเรา ที่ยังต้องแสวงหาความจริง และกำจัดความเท็จและสิ่งปนเปื้อนที่อาจแฝงตัวอยู่กับความจริง และทึกทักว่า นั่นหรือนี่ "เป็นความจริง" ถ้าเราเข้าถึงความจริงไม่ได้ ก็แล้วไป แต่ถ้าเข้าถึงความจริงได้ ความจริงทั้งหลาย จะไม่ขัดแย้งกัน นั่นคือความจริง (สัมบูรณ์? หรือ ไม่สัมบูรณ์?) ครับผม
อัพเดต7: ******
ขอขอบคุณ "คุณชีสซี่ ปีโป้" ที่เข้ามาร่วมแจมด้วย รับทราบ และขอบคุณในความคิดเห็นของคุณ ครับผม
อัพเดต8: ****** ขอขอบคุณ "คุณ raison d'etre" ที่เข้ามาตอบ และออกความเห็นครับ เกี่ยวกับการอ่านหนังสือ ในเนื้อหาของหนังสือโดยทั่วไป คงมีความจริงมากมาย แต่ก็อาจมีความ "คลาดเคลื่อน" จากความจริง ปะปนอยู่ด้วยก็ได้ คือถ้าเรารู่ล่วงหน้าอยู่แล้วว่า อะไรคือความจริง เมื่ออ่านพบความไม่จริง... แสดงเพิ่มเติม ******
ขอขอบคุณ "คุณ raison d'etre" ที่เข้ามาตอบ และออกความเห็นครับ
เกี่ยวกับการอ่านหนังสือ ในเนื้อหาของหนังสือโดยทั่วไป คงมีความจริงมากมาย แต่ก็อาจมีความ "คลาดเคลื่อน" จากความจริง ปะปนอยู่ด้วยก็ได้ คือถ้าเรารู่ล่วงหน้าอยู่แล้วว่า อะไรคือความจริง เมื่ออ่านพบความไม่จริง เราก็ตั้งค่าของหนังสือนั้นน้อยลงในใจของเรา แต่ผู้อ่านที่ไม่มีข้อมูลแห่งความจริงนั้นๆมาก่อน ก็กลืนความไม่จริงที่ปะปนมากับความจริงอื่นๆในหนังสือนั้นเข้าไปอย่างไม่รู้ตัว แล้วคงจะยืนยันว่า ทุกอย่างที่อ่านมานั้นเป็นความจริง (โดยไม่ต้องคำนึงถึง เครื่องกลั่นกลองต่างๆเช่น วุฒิ หรือ อารมณ์ ที่คุณได้เอ่ยถึงด้วยเลย) ด้วยเหตุนี้ การทบทวน และการพิสูจน์ความจริง ก็เป็นภาระของทุกคนที่สนใจในการแสวงหาความจริงล้วนๆ ครับผม
อัพเดต9: ******
ขอขอบคุณ "คุณ Glory777" ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็น ครับผม
อัพเดต10: ****** ขอขอบคุณในความเห็นของ "คุณบุษบา" ครับ ขอออกความเห็นเพิ่มเติมจากที่คุณเขียนไว้ว่า "แต่มีคนหลายๆคน ชอบมีความจริงตามแบบฉบับของตนเอง หลายคนก็หลายความจริง กลายเป็นความจริงที่ไม่สัมพันธ์กัน จึงเป็นเหตุให้มีบุคคลที่สามที่เป็นคนชี้ผิด ถูก ขึ้นมา มีกันให้เห็นทั่วไปในทุกสังคม" ผมขอยกตัวอย่างเช่น... แสดงเพิ่มเติม ******
ขอขอบคุณในความเห็นของ "คุณบุษบา" ครับ ขอออกความเห็นเพิ่มเติมจากที่คุณเขียนไว้ว่า "แต่มีคนหลายๆคน ชอบมีความจริงตามแบบฉบับของตนเอง หลายคนก็หลายความจริง กลายเป็นความจริงที่ไม่สัมพันธ์กัน จึงเป็นเหตุให้มีบุคคลที่สามที่เป็นคนชี้ผิด ถูก ขึ้นมา มีกันให้เห็นทั่วไปในทุกสังคม"

ผมขอยกตัวอย่างเช่น คนหนึ่งกล่าวว่า "ฝนตก" อีกคนหนึ่งกล่าวว่า "ฝนไม่ตก" ทั้งสองคนอาจกล่าวความจริงในมุมมองของเขา แม้จะดูเหมือนว่า "แย้งกัน" ถ้าผู้ฟังรู้ว่า คนหนึ่งอยู่กรุงเทพ อีกคนหนึ่งอยู่เชียงใหม่ ก็คงเข้าใจความจริงว่า เขาทั้งสองคงกล่าวความจริง แต่ถ้าทั้งสองคนยืนอยู่ในที่เดียวกัน ผู้ฟังคงมีปัญหา ต้องแสวงหาความจริงเพิ่ม ว่าทำไมจึงแย้งกัน? (ถ้าอยากรู้ความจริง) มิฉะนั้นก็ต้องเลือกเอาว่าจะเชื่อใคร และเพราะเหตุใด ครับผม
10 คำตอบ 10