การแสดงประจำชาติฟิลิปปินส์?

ติดตาม
 • ติดตามแบบเปิดเผย
 • ติดตามแบบไม่เปิดเผย
 • เลิกติดตาม
คำตอบที่ดีที่สุด
 • เอก ตอบแล้ว 2 ปีที่ผ่านมา
ยินดีต้อนรับคุณ sirikanlaya สมาชิกใหม่ครับ
และขออนุญาตแนะนำว่า ควรเขียนคำถามให้เป็น "ประโยคคำถาม" ( มีเครื่องหมายคำถามต่อท้ายให้โดยอัตโนมัติแล้ว) สมาชิกอื่น ๆ จะได้เข้าใจชัดเจนว่าถามอะไร และตอบได้ตรงใจมากขึ้น ถ้าถามสั้นเกินไปจะเดาใจไม่ถูก เพราะสมาชิกไม่มีข้อมูลอยู่ในหัวสมองเหมือนผู้ถาม อาจคิดผิดไปไกล

( เวลาตั้งคำถาม ถ้ามองทางขวาของช่องสำหรับพิมพ์คำถาม ก็จะเห็นข้อความว่า
เคล็ดลับ ถ้าต้องการคำตอบที่ดี ต้องถามให้ละเอียด
พยายามถามในแบบ "ใคร, ทำอะไร, เมื่อไหร่, ที่ไหน, ทำไม, หรือ อย่างไร" เพื่อความชัดเจน )
 • ให้เรต
 • ความคิดเห็น

คำตอบอื่นๆ (4)

ให้คะแนนเป็นสูงสุด
 • ให้คะแนนเป็นสูงสุด
 • เก่าที่สุด
 • ใหม่ที่สุด
 • บุษบา ตอบแล้ว 2 ปีที่ผ่านมา
  แล้วไงเหรอตัวเอง>>ประโยคบอกเล่า หรือ ?????
  • ให้เรต
  • ความคิดเห็น
 • Mana ตอบแล้ว 2 ปีที่ผ่านมา
  เท่าที่ทราบละเคยดูก็จะมี
  ระบำพื้นเมืองที่เรียกว่าคาริโนซา ก็เป็นการเต้นรำแบบตะวันตกแต่แต่งชุดประจำชาติ
  ระบำซินากิกิ อันนี้เป็นระบำพื้นเมืองแบบเกี้ยวพาราสีเหมือนไก่
  ระบำบันดังโก กาซิลอ เต้นรำเลี้ยงแก้วไว้บนหัว
  ระบำกูมูสตา
  ระบำทินิกลิง เหมือนลาวกระทบไม้ของไทย
  หรือแพนดาโกสาเลา

  ส่วนอันอื่นจะถามเพื่อนฟิลลิปปินส์ให้
  • ให้เรต
  • ความคิดเห็น
 • somkuan ตอบแล้ว 2 ปีที่ผ่านมา
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดนตรีและการแสดงจากประเทศฟิลิปปินส์ ในด้าน 1) ประวัติความเป็นมาของการแสดง 2) การแต่งกายและอุปกรณ์การแสดง 3) บทเพลงที่ใช้ประกอบการแสดง และ 4) เครื่องดนตรีที่ใช้ในการประสมวง ซึ่งแสดงในงานการแสดงศิลปะพื้นบ้านนานาชาติครั้งที่ 3 โดยใช้ระเบียบวิธิวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้แสดงซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ จำนวน 4 ราย ชาย 2 ราย หญิง 2 ราย ที่มาร่วมแสดงระหว่างวันที่ 17 – 25 มกราคม 2551 ที่โรงยิมส์เผ่าแผน สนามกีฬาจังหวัดสุรินทร์ อ. เมือง จ. สุรินทร์ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร้าง ผู้วิจัยสร้างขึ้น และมีผู้ช่วยนักวิจัยซึ่งนักศึกษา คบ.5/2 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 5 รายในการติดตามเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ การสังเกต ชมการฝึกซ้อมและการแสดงจริงบนเวที ตรวจสอบข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา แล้วสรุปผลเป็นความเรียง ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

  ประเทศฟิลิปปินส์ได้ส่งการแสดงศิลปะพื้นบ้านมาร่วมแสดง 7 รายการ เป็นการแสดงพื้นเมืองจำนวน 6 รายการ ได้แก่ 1 ) Sayaw Ed TaPew na Bangko เป็นการเต้นรำบนม้านั่งของชาวเมือง ปังกาสินัน (Pangasinan) ในเกาะลูซอน 2) Pasikat na Baso เป็นการเต้นรำของชาวเมือง ปังกาสินัน (Pangasinan) ในเกาะลูซอน เช่นเดียวกัน แต่ผู้แสดงทูนแก้วน้ำไว้บนศีรษะเพื่อแสดงความสามารถในการทรงตัว 3) Tinikling เป็นการแสดงเลียนแบบการจับนกกระยางของ Leyte โดยผู้แสดงเต้นระหว่างไม้ไผ่ยาว 2 ลำกระทบกัน คล้ายรำกระทบไม้ของไทย 4) Manmanok เป็นการเต้นรำคู่ชายกับหญิงแสดงออกถึงท่าทางของไก่ป่า โดยใช้ผ้ายาวคล้ายผ้าขาวม้ากางแผ่ขวางด้านหน้าหรือด้านข้างและกระพือโบกล่ออีกฝ่ายหนึ่ง 5) Pangalitawo เป็นการเต้นรำการเกี่ยวข้าวของชาวชนบท ผู้ชายจะถือแผ่นไม้ยาว ๆ คล้ายเขน หรือไม้ตะขาบเคาะเป็นจังหวะตามทำนองเพลงเพื่อเป็นการไล่สัตว์ร้ายในนาให้หนีไป ส่วนผู้หญิงจะแสดงออกถึงการเกี่ยวข้าวโดยถือฟ่อนข้าวไว้ในมือในขณะเต้น 6) Daling-daling เป็นการรำพัดของชาวมุสลิม ทั้งชายและหญิงจะถือพัดด้ามจิ้วขนาดใหญ่ไว้ทั้ง 2 มือและร่ายรำไปตามทำนองเพลง โดยท่ารำจะแสดงออกถึงอารมณ์ โดยใช้พัดเป็นเครื่องบอกถึงคำพูดหรือความหมายอื่น ๆ และการแสดงประยุกต์จำนวน 1 รายการ ได้แก่ Modern Pandanggo ซึ่งเป็นการแสดงประยุกต์การเต้นรำพื้นเมืองของชาวชนบทที่นำมาดัดแปลงใหม่

  การแต่งกายของผู้แสดง การแสดงชุด Manmanok เพียงชุดเดียวที่ผู้แสดงชายจะแต่งกายด้วยผ้าเตี่ยวพื้นเมือง และหญิงนุ่งผ้าซิ่นพื้นเมือง ส่วนการแสดงชุด Daling-daling ซึ่งผู้แสดงหญิงจะ สวมกางเกงขายาว เสื้อแขนยาว มีกระบังหน้าสวมศีรษะ แต่งกายคล้ายชุดในราชสำนัก ส่วนชุดการแสดงอื่น ๆ การแต่งกายจะคล้ายคลึงกันคือ ผู้แสดงชายสวมกางเกงขายาวคล้ายกางเกงชาวเล และสวมเสื้อแขนยาวพื้นเมืองของฟิลิปปินส์ ส่วนหญิงสวมกระโปรงยาว หรือ สั้น หรือนุ่งผ้าซิ่น แต่ทุกชุดการแสดงจะไม่สวมรองเท้าทั้งชายและหญิง

  ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงทุกชุดในครั้งนี้ เป็นการบรรเลงเพลงพื้นเมืองด้วยเครื่องดนตรีสากล ส่วนใหญ่เป็นทำนองที่เน้นจังหวะประกอบการเต้นของผู้แสดง ไม่มีคำร้อง

  แหล่งข้อมูล:

  • ให้เรต
  • ความคิดเห็น
 • Spartan ตอบแล้ว 2 ปีที่ผ่านมา
  ใช่ การแสดงประจำชาติฟิลิปปินส์?
  • ให้เรต
  • ความคิดเห็น
 • Sign In 

  เพื่อเขียนคำตอบของคุณ

ใครที่ติดตามคำถามนี้?

  %
  คำตอบที่ดีที่สุด
  สมาชิกตั้งแต่:
  คะแนน: คะแนน: ระดับ
  คำตอบทั้งหมด
  คะแนนในสัปดาห์นี้
  ติดตาม
   
  เลิกติดตาม
   
  บล็อค
   
  เลิกบล็อค