ขอคำแนะนำหน่อย สำหรับผู้รู้และคำแนะนำ?

มีเพื่อนคนหนึ่งมาปรึกษาคะ " เรื่องมีว่า เพื่อนชื่อ จ. ได้รู้จักพี่ชายคนหนึ่งชื่อ ก.คะ ควบกันมาเหมือนพี่น้อง โดยคุณ ก.นี้มีครอบครัวแล้วคะ ภรรยาเป็นคนขี้หึงมาก เพื่อนร่วมงานในทำงาน โดนทุกคน เขาไม่อยากให้คบกับใคร แล้ววันหนึ่งได้รู้ัจักกับ จ. และเป็นเพื่อนกันให้คำปรึกษา คำแนะนำ และกำลังใจ แบบพี่น้อง นาน3 ปีได้คะ... แสดงเพิ่มเติม มีเพื่อนคนหนึ่งมาปรึกษาคะ " เรื่องมีว่า เพื่อนชื่อ จ. ได้รู้จักพี่ชายคนหนึ่งชื่อ ก.คะ ควบกันมาเหมือนพี่น้อง โดยคุณ ก.นี้มีครอบครัวแล้วคะ ภรรยาเป็นคนขี้หึงมาก เพื่อนร่วมงานในทำงาน โดนทุกคน เขาไม่อยากให้คบกับใคร แล้ววันหนึ่งได้รู้ัจักกับ จ. และเป็นเพื่อนกันให้คำปรึกษา คำแนะนำ และกำลังใจ แบบพี่น้อง นาน3 ปีได้คะ แล้ววันหนึ่งภรรยาคุณก. จับได้ว่า รู้จักกับจ. และเธอกล่าวหาว่าเป็นภรรยาน้อย โดยที่สองคนนี้เป็นเพื่อนกันจริงๆ คุณก. เมื่อรู้ว่าภรรยาจับได้ก็เลย ขอไม่ติดต่อ แต่ภรรยาคุณ ก. ไม่ยอม โทรศัพท์มารบกวนคุณ จ. บ่อยๆ โดยที่ จ. ก็ไม่รับสาย เพื่อนให้คำแนะนำ หรือชี้แนะในเรื่องนี้ด้วยว่า ควรทำอย่างไร( สองคนนี้ติดต่อกันทางโทรศัพท์ )ทำงานกัคนละจังหวัด
อัพเดต: เพื่อนจ. บอกว่าหมายเลขนี้เพื่อนเขาใช้ติดต่อหน่วยงาน เอกสารทุกอย่างคะ เปลี่ยนไม่ได้คะ ก็บอกเพื่อนเหมือนกันให้เปลี่ยนหมายเลขคะ อีกอย่างคุณ ก..นะเคยคุยกับภรรยาเขาแล้วคะ แต่ความคิดเขาสั้นคะ คิดว่าเป็นภรรยาน้อยในขณะที่มุมเขาคิดได้แค่นี้คะ คุณก.บอกว่า อาจจะถึงเวลาที่อดทนไม่ไหวคงลาสิขาบท เพราะคุณก.เกษียณแล้ว... แสดงเพิ่มเติม เพื่อนจ. บอกว่าหมายเลขนี้เพื่อนเขาใช้ติดต่อหน่วยงาน เอกสารทุกอย่างคะ เปลี่ยนไม่ได้คะ ก็บอกเพื่อนเหมือนกันให้เปลี่ยนหมายเลขคะ อีกอย่างคุณ ก..นะเคยคุยกับภรรยาเขาแล้วคะ แต่ความคิดเขาสั้นคะ คิดว่าเป็นภรรยาน้อยในขณะที่มุมเขาคิดได้แค่นี้คะ คุณก.บอกว่า อาจจะถึงเวลาที่อดทนไม่ไหวคงลาสิขาบท เพราะคุณก.เกษียณแล้ว เพราะลูกเขาได้ทำงานกันหมดแล้ว มีสามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันคะ ทำให้เป็นจุดหนึ่งไหมที่ไม่เข้าใจกันคะ
6 คำตอบ 6