สวดมนต์ บทไหนดีสำหรับผู้ป่วยเป็นอัมพาตเสี้ยวขวา?

คือ อาม่าเพื่อนต้องเจาะคอด้วย แล้วเริ่มมีอาการโรคซึมเศร้าด้วย ทีนี้แกอยากสวดมนต์
เลยว่าจะพิมพ์ บทสวดขยายขนาดพิเศษให้ ทางร.พ. บอกว่าไม่อยากให้ขยับปากมาก
15 คำตอบ 15