ไหมฟ้า ถามใน สุขภาพสุขภาพจิต · 8 ปี ที่ผ่านมา

สวดมนต์ บทไหนดีสำหรับผู้ป่วยเป็นอัมพาตเสี้ยวขวา?

คือ อาม่าเพื่อนต้องเจาะคอด้วย แล้วเริ่มมีอาการโรคซึมเศร้าด้วย ทีนี้แกอยากสวดมนต์

เลยว่าจะพิมพ์ บทสวดขยายขนาดพิเศษให้ ทางร.พ. บอกว่าไม่อยากให้ขยับปากมาก

15 คำตอบ

คะแนนความนิยม
 • Right
  Lv 5
  8 ปี ที่ผ่านมา
  คำตอบที่โปรดปราน

  ผศ.จุฑาทิพย์ อุมะวิชนี อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า คุณค่าของการสวดมนต์ในพระพุทธศาสนา สามารถพิจารณาได้หลายประเด็น ตั้งแต่การใช้ภาษา โดยการสวดมนต์ในพระพุทธศาสนาเป็นภาษาบาลี มีความเก่าแก่หลายพันปี ภาษาบาลีมีสระผสมผสานอยู่แทบทุกพยางค์ การเปล่งเสียงที่มีพยัญชนะครบสามารถกระตุ้นให้เกิดพลังได้ ถึงแม้ผู้สวดจะไม่รู้ความหมายของคำที่เปล่งออกมาก็ตาม พระอาจารย์สิงห์ทน นราสโภ หรืออดีต ดร.สิงห์ทน คำซาว อาจารย์ภาควิชาปรัญญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวไว้ว่า เสียงโอที่เปล่งออกมาในการสวดมนต์จะกระตุ้นหัวใจ เสียง ออ วอ สอ ขา หา ยะ กระตุ้นไต เสียงอี กระตุ้นระบบขับถ่าย เช่น เวลาต้องการให้เด็กปัสสาวะเรามักจะบอกเด็กว่า ฉี่ ๆ เป็นต้น

  นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาด้านภาษาบาลีในแง่ไวยากรณ์ ฐานเสียงอักขระทุกตัว เมื่อเกิดจากฐานใดของเสียงก็จะไปกระตุ้นอวัยวะส่วนนั้น ๆ การเปล่งเสียงในภาษาบาลีมีพลังสั่นสะเทือน ซึ่งในแง่ของโยคะ สามารถกระตุ้นจักรหรือศูนย์รวมพลังทั้ง 7 ในตัวเราได้ เช่น คำว่า โอม เมื่อเปล่งเสียงสูงและต่ำ ผู้พูดจะรู้สึกถึงพลังสั่นสะเทือนไปตามจุดสำคัญของร่างกายตั้งแต่ก้นกบจนถึงลำคอและศีรษะ

  “ดร.ริชาร์ด เกอร์เบอร์ และแอนดรู ไวลด์ กล่าวถึงพลังสั่นสะเทือนที่เราได้จากการท่องคาถาสวดมนต์ว่าเป็นยาวิเศษ โดยเขียนไว้ในหนังสือเรื่อง Vibration Medicine ว่า โรคที่ส่งผลต่อร่างกาย หากได้รับพลังสั่นสะเทือนถือว่าเป็นการเยียวยาอวัยวะส่วนนั้น ๆ ดร.แอนดรู ไวลด์ เขียนหนังสือเรื่อง Spontaneous Healing และได้ทำวิจัยร่วมกับ ดร.เกเฮนริก ผู้เขียนเรื่อง Conscious Breathing ทั้งสองได้ข้อสรุปว่าร่างกายเรามีแนวโน้มที่จะสามารถรักษาตนเองได้ หากรู้จักใช้พลังกระตุ้นอวัยวะที่มีปัญหาในร่างกาย” ผศ.จุฑาทิพย์ กล่าว

  ผศ.จุฑาทิพย์ กล่าวว่า ในเชิงความหมายของบทสวด เนื้อหาส่วนใหญ่คือ การสรรเสริญพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้า พระบารมี ตลอดจนพระเมตตาต่อมวลมนุษย์ ทรงปราบมารต่าง ๆ ได้ อาจอธิบายได้ว่าการเปล่งวาจาที่เป็นสัจธรรมออกมา เปรียบได้กับการเปล่งแสงสว่างที่ทรงคุณค่า การสวดมนต์จึงนำมาซึ่งความสว่างไสวปกป้องผู้กล่าวและสรรพสิ่งทั้งหลายได้ มีการน้ำพระพุทธมนต์ไปวิเคราะห์อนูของน้ำว่าเป็นอย่างไร ปรากฏว่าโมเลกุลของน้ำที่ได้รับเสียงสวดมนต์มีความสมบูรณ์ สวยงาม ขณะที่น้ำที่ตั้งอยู่หน้าโทรทัศน์และคอมพิวเตอร์มีความบกพร่องของอนู มีรูปร่างไม่สมบูรณ์ คำอธิบายที่ได้จากการทดลองนี้คือ อานุภาพของคาถาที่มีพลังหรือการสั่นสะเทือนของคาถา ส่งให้อนูในน้ำปรับตัวสู่ภาวะที่สมบูรณ์ละเอียดอ่อนได้

  ทั้งนี้ ผศ.จุฑาทิพย์ ได้ยกตัวอย่างบทสวดมนต์เพื่อสุขภาพ เช่น ชัยมงคลคาถาหรือบทพาหุง ซึ่งเป็นบทที่สรรเสริญพระอรหันต์สาวกทั้งหลาย หรือมงคลสูตร กล่าวถึงข้อควรปฏิบัติของมนุษย์เพื่อความเป็นมงคลแก่ตนเอง บทสวดที่กล่าวถึงสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบ เช่น อนัตตะลักษณะสูตร อธิบายถึงไตรลักษณ์ได้แก่ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เพื่อให้คนเกิดความปล่อยวาง ส่วนคาถาพระปริตรธรรม ทั้งเมตตปริตร ขันธปริตร โมรปริตร ธารณปริตร โพชณงคปริตร คาถาชินบัญชร เป็นบทสวดเพื่อยกย่องความดีงามของผู้สมควรบูชา ในขณะเดียวกันผู้สวดจะได้รับการคุ้มครอง ปกป้องให้รอดพ้นจากภยันตราย หรือแม้กระทั่งรักษาความเจ็บไข้ได้ป่วยด้วย

  (จากที่มา1)

  บทสวดมนต์รักษาโรคสำหรับผู้ป่วย เป็นไฟล์ดูในที่มานะ

  ถึงอาม่าจะสวดไม่ได้ แต่เราก็สวดให้เขาฟังแทนได้ คิดว่าเราสวดให้อาม่าฟังจะมีกำลังใจให้ด้วย ถ้าไม่สะดวกก็อาจจะอัดเทป หาเทปมาเปิดก็ได้เหมือนกัน

  หวังว่าอาม่าจะหายดี แนะนำอีกเรื่องเป็นอัมพาตนี้ถ้าไปฝังเข็มอาจรักษาได้ ก็ลองปรึกษาหมอแผนจีนดูนะ

  แหล่งข้อมูล: 1.เสียงสวดมนต์รักษาโรคชะงักhttp://www.mettadham.ca/chanting%20overcome%20dise... 2.บทสวดมนต์รักษาโรคสำหรับผู้ป่วยhttp://www.dhammatan.net/wp-content/uploads/2010/0...
  • Commenter avatarเข้าสู่ระบบเพื่อตอบคำถาม
 • 8 ปี ที่ผ่านมา

  ของผมสั้นที่สุดครับ

  เคยใช้ได้ผลดีมาแล้ว

  ภาวนา "พุท-โธ"

  ลมหายในเข้า...พุท

  ลมหายใจออก...โธ

  นึกถึงพระพุทธเจ้า

  หรือนึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่ชอบก็ได้ครับ

  ให้ทำอยู่อย่างนี้

  ทำบ่อย ๆ เมื่อนึกขึ้นได้

  อาการต่าง ๆ จะค่อย ๆ ดีขึ้นเองครับ

  ผมเองเคยป่วยหนักกว่านี้อีกครับ

  แต่เดี๋ยวนี้ ดีขึ้นมากแล้วครับ

  ขอให้หายเร็ว ๆ นะครับ

  • Commenter avatarเข้าสู่ระบบเพื่อตอบคำถาม
 • Singha
  Lv 6
  8 ปี ที่ผ่านมา

  คาถาโพฌังคปริตร

  .........หรือ...........

  ..................พระคาถา อุณหิสสะวิชะยะ

  อัตถิ อุณหิสสะ วิชะโย ธัมโม โลเก อะนุตตะโร

  สัพพะสัตตะหิตัตถายะ ตังตวังคัณหาหิ เทวะเต

  ปะริวัชเช ระชะทัณเฑ อะมะนุสเสหิ ปาวะเก

  พะยัคเฆ นาเค วิเส ภูเต อะกาละมะระเณนะ วา

  สัพพัสมา มะระณา มุตโต ฐะเปตวา กะละมาริตัง

  ตัสเสวะ อานุภาเวนะ โหตุ เทโว สุขี สะทา

  สุทธะ สีลัง สะมาทายะ ธัมมัง สุจะริตัง จะเร

  ตัสเสวะ อานุภาเวนะ โหตุ เทโว สุข สะทา

  ลิกขิตัง จินติตัง ปูชัง ธาระนัง วาจะนัง คะรุง

  ปะเรสัง เทสะนังสุตวา ตัสสะ อายุ ปะวัฑฒะตีติ

  พระคาถาบทนี้ อยู่ในสมัยพุทธกาล ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเมตตาให้เทวดาองค์หนึ่งที่กำลังหมดอายุขาย จะต้องลงไปเสวยกรรมในนรก แต่เทวดาองค์นี้ มีความกลัวมากที่จะต้องลงไปเกิดใน เมืองนรกจึงดิ้นรนทุกวิถีทาง ที่จะไม่ไปแต่ก็ไม่มีใครจะช่วยเหลือได้ แม้แต่องค์ พระอินทร์ แต่ยังโชคดีที่ได้พบพระพุทธเจ้า และทรงแนะให้ภาวนาคาถาบทนี้ จะได้มีอายุยืนยาวนานต่อไป เพื่อที่จะได้ใช้เวลาที่เหลืออยู่นี้ บำเพ็ญภาวนา ใช้หนี้กรรมที่มีอยู่ ให้หมดไป

  พระคาถาบทนี้ จึงมีพุทธานุภาพมาก ในเรื่องของการมีอายุยืนยาวและยังทำให้สุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างง่าย ๆ อีกด้วย ผู้ที่มีสุขภาพไม่ดี หรือขี้โรค หรือป่วยเป็นโรคที่รักษายากแล้ว ควรหมั่นท่องภาวนาเป็นประจำ จะหายได้โดยเร็ววัน

  • Commenter avatarเข้าสู่ระบบเพื่อตอบคำถาม
 • 8 ปี ที่ผ่านมา

  มีบทสวดเฉพาะครับเรียกว่าสวด"พระปริตร" .....มิหลายบทเช่นสวดป้องกันไฟไหม้....ป้องกันสัตว์ร้าย....ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ....ป้องกันฝันร้าย....ลองเลือกบทที่รักษาโรคภัยครับ...ผมจำชื่อไม่ได้ ในหนังสือสวดมนต์ที่เขาแจกฟรีทั่วไปก็มีครับ ถ้ายาวไปก็แนะนำให้สวดชัยมงคลคาถา(พาหุงฯ)และชัยปริตร(มหากาฯ)แทนก็ได้ครับ ขอให้พ้นทุกข์ด้วยธรรมบำบัดนะครับ...

  • Commenter avatarเข้าสู่ระบบเพื่อตอบคำถาม
 • คุณคิดเห็นเป็นเช่นไรเกี่ยวกับคำตอบ? คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้เพื่อโหวตคำตอบ
 • on-ces
  Lv 5
  8 ปี ที่ผ่านมา

  สวดบทอะไรก็ได้ ที่อาม่าจำได้และมีศรัทธาค่ะ

  เพราะหลักการสวดคือ สวดให้คล่องและพอรู้ความหมาย

  บางทีอ่านไปสวดไปไม่ค่อยปีติ เพราะอาจหงุดหงิดที่อ่านไม่เห็น จำไม่ได้

  เอาอะไรก็ได้ที่ท่านคุ้นเคยเป็นอย่างดี

  หรือถ้าจะให้ดีกว่านั้น ถ้าท่านออกเสียงไม่ไหวแล้ว

  ก็เอาซีดีธรรมะที่ครูบาอาจารย์ที่อาม่าเคารพมาเปิดให้ฟัง

  แต่ถ้าไม่มีไอเดียเลย ก็ขอแนะนำเว็บธรรมะที่ฟังง่ายๆ ของคุณดังตฤณนะคะ

  เป็นเรื่องทาน ศีล ภาวนา มาเขียนแล้วมีผู้ใจบุญอัดไว้เป็นไฟล์ audio ค่ะ

  http://www.dungtrin.net/multimedia/

  ดาวโหลดแล้วเปิดให้ฟังได้เลยค่ะ

  มีตั้งแต่นิยายสนุกๆ ไปจนกระทั่งการเขียนบรรยายค่ะ

  • Commenter avatarเข้าสู่ระบบเพื่อตอบคำถาม
 • 8 ปี ที่ผ่านมา

  ภาวนาในใจได้ตลอดเวลา นึกขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ภาวนา โดยไม่ต้องเปร่งเสียง

  พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

  ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

  สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

  คำอธิษฐาน จะเริ่มจากเช้าตรู่ตื่นนอน หรือ จะอธิษฐานก่อนจะนอน 1 รอบต่อวัน

  ด้วยอำนาจคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ โปรดแผ่บุญกุศลในการภาวนาของข้า

  ไปยังเจ้ากรรมนายเวร และเทวดาทั้งหลาย ให้มารับอนุโมทนาในส่วนกุศลครั้งนี้

  ขอให้ทุกท่านมีความสุข ไปสู่ภพภูมิที่ดีขึ้น

  เมื่อได้รับบุญแล้ว โปรดดลบันดาลให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจ

  สุขภาพแข็งแรง เพื่อสร้างบุญกุศลให้ทุกท่านต่อไป

  • Commenter avatarเข้าสู่ระบบเพื่อตอบคำถาม
 • ไม่ประสงค์ออกนาม
  8 ปี ที่ผ่านมา

  บทสวดบูชาพระแม่กวนอิม (ไต่ซือ) หากสามารถสวดให้ท่านฟังแล้วนึกตามไปหรือ

  ออกเสียงบ้าง จังหวะการสวดจะช่วยให้จิตใจสงบนิ่งค่ะ มีคำแปลไทยมาด้วยค่ะ

  นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)

  นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)

  นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)

  นำโมฮูก นำโมหวบ นำโมเจ็ง นำโมกิวโคว่ กิวหลั่ง กวงสี่อิมผู่สัก ทั่งจี้โต

  โอม เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ล้อเกียฮวดโต

  ซาผ่อออ เทียงล้อซิ้ง ตี่ล้อซิ้ง นั้งลี่หลั่ง หลั่งลี่ซิ้ง เจ็กเฉียก ใจเอียง ห่วยอุ่ยติ๊ง

  นำโมม่อออป่อเยี๊ยปอล้อบิ๊ก (กราบ)

  คำแปลค่ะ

  ขอนอบน้อมพระแม่กวนอิมโพธิสัตว์ พระผู้เปี่ยมล้นด้วยมหาเมตตา

  มหากรุณาอันยิ่งใหญ่ไพศาล ขอได้โปรดบำบัดทุกข์โศกโรคภัย อันตรายทั้งปวง

  ข้าพเจ้าขอนอบน้อมถึงพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ

  พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ขอได้โปรดปัดเป่าทุกข์โศก โรคภัยให้หมดสิ้น

  ขอความสุขสมปรารถนาทุกประการมีแด่ข้าพเจ้า ขอเทพเจ้าเบื้องบนและเบื้องล่าง

  ทั้งหมดได้โปรดปัดเป่าให้เวรกรรมสรรพเคราะห์ทั้งมวลหมดสิ้นไป

  • Commenter avatarเข้าสู่ระบบเพื่อตอบคำถาม
 • ไม่ประสงค์ออกนาม
  8 ปี ที่ผ่านมา

  เริ่มต้นด้วยการสวดมนต์ สมาทานศีลแบบสั้นๆ ก่อน เราอาจจะสวดตามลำดับดังนี้

  มหานมัสการ นโม ตัสสะ…………………………………………….( สวด 3 จบ)

  ไตรสรณคมน์ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ…………………………………………..

  ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ…………………………………

  ตติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ……………………………….

  สมาทานศีล 5 ปาณาติปาตา เวระมะณี……………………………………………..

  พระพุทธคุณ อิติปิ โส ภะคะวา………………………………………………..

  พระธรรมคุณ สฺวากขาโต ภะคะวะตา……………………………………………..

  พระสังฆคุณ สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต…………………………………………

  • Commenter avatarเข้าสู่ระบบเพื่อตอบคำถาม
 • 8 ปี ที่ผ่านมา

  ครึ ครึ ครึ เราจะไม่เห็นความสำคัญของเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิต กระทั่งถูกริบเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตไป

  เราจะไม่สนใจว่าลมหายใจสั้นหรือยาว มีหรือไม่มี

  ตราบเท่าที่เราไม่ถูกนำไปขังในที่ที่หายใจลำบาก หรือไม่มีอากาศให้หายใจเลย

  “จิตเป็นใหญ่ เป็นประธาน การท่องคาถา คือการภาวนาให้แน่วแน่ ชัดทุกตัวอักษร

  พอจิตรวมก็อธิษฐานจิตมั่นว่า เราเป็นอย่างไรก็จะเป็นเช่นนั้น

  เพราะเรานำพลังงานเร้นในตัวเราออกมาใช้

  ยุคหลังที่ใช้คาถาไม่ได้ผล เพราะท่องได้แต่คาถา จิตไม่ได้

  เมื่อจิตไม่มีอำนาจ ก็นำพลังงานออกมาใช้ไม่ได้”(ไม่มีพลังทะลุทะลวงจุดตีบตันทางเสี้ยวขวา)

  “มนุษย์คุมธาตุเป็นสังขาร ความเจริญ ความเสื่อม ของสังขาร เกิดจากธาตุ

  แต่ความเจริญแห่งวิญญาณ อยู่ด้วยกระแสพลัง(ปราณ)

  สังขารที่ปรุงแต่งด้วยธาตุมากเกินไป (ซึมเศร้า) ทำให้พลังใช้ในการย่อยธาตุไปหมด(พลังปราณใช้แค่ในการหายใจอยู่ไปวันๆแค่นั้นเองหรือ)

  หากเราพยายามไม่ปรุงแต่ง รู้วิธีให้พลังงาน(ปราณชีวิต) หมุนอยู่ในร่างกาย

  ร่างกายเราก็อิ่มเอิบ การเสื่อมของสังขารก็ลดลง(หรือมีพลังทะลุทะลวงจุดที่ตีบตัน เช่น อัมพาตที่ว่า)

  กายจะเบา ทำให้สามารถใกล้ชิดกับโลกแห่งจิตวิญญาณได้มากขึ้น”(ใจสบาย จิตไม่ส่อส่าย ทำให้พลังก่อรูปขึ้นได้ รู้ว่าควรเอาไปใช้ทำอะไร) นี่เป็นเรื่องทางรูป แค่ทำอย่างไรให้สัมผัสได้

  ครึ ครึ ครึ บทสวดมนต์ที่ทำให้จิตผ่อนคลาย คือบทที่ให้มีการคลายจากการยึดมั่นถือมั่น ก็บทแผ่เมตตาไง อาม่าถนัดตามที่คิดได้หมายรู้และมีศรัทธา อย่างที่ทั่นแรกๆแนะนำบทเจ้าแม่กวนอิมนั่นก็ดีน่ะ(หากถนัด) สวดเรื่อยๆ สวดจนเป็นวิสัย สักวันแขนงที่ขมวดจนเป็นปมเป็นจุดมันก็จะคลายไปเอง คล้ายๆเจ้ากรรมนายเวรให้อภัย เมื่อสามารถรับส่วนบุญจากการแผ่เมตตาไปสู่ที่อันสมควรต่อไป(เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลรวมทั้งผมด้วย) นี่เป็นนาม คือ รู้สึกได้ แต่สัมผัสไม่ได้ รับรู้แต่อธิบายไม่ได้(อธิบายยากจริงวุ้ย..ฮา)

  อืมม์..บุญเก่าอาม่าเยอะเอาการเลยน่ะ เจตสิก(จิตเดิม)ถึงไปกระเทือนที่จิต(ในปัจจุบัน)ให้อยากสวดมนต์ รู้ตัวอย่างนี้ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงกันเท่าไหร่(ฮา)

  แหล่งข้อมูล: กรณียเมตตาสูตร ขันธปริตร
  • Commenter avatarเข้าสู่ระบบเพื่อตอบคำถาม
 • annie
  Lv 6
  8 ปี ที่ผ่านมา

  ท่อง นะโม (3 จบ) และตามด้วย พุท-โธ (2 ครั้ง) ภาวนาขอให้สุขภาพแข็งแรง

  และแคล่วคลาดจากอันตราย

  • Commenter avatarเข้าสู่ระบบเพื่อตอบคำถาม
ยังคงมีคำถามอยู่ใช่หรือไม่ หาคำตอบของคุณได้ด้วยการเริ่มถามเลยในตอนนี้