เนื่องจากได้เปลี่ยน นามสกุลและที่อยู่แล้ว ทำไมส่งเมล์กลับเป็นนามสกุลเดิม?

ขอคำแนะนำจากผู้รู้ด้วยคะ แก้ไขข้อมูลหลาย ก็เป็นสกุลส่งเมล์ กลายเป็นสลับกันคะ
อัพเดต: คือ ตัว ต.ได้เปลี่ยนใช้นามสกุลสูงเรือง ปรากฏว่า เวลาส่งเมล์ ชื่อสกุลก็เป็นนามสกุลเดิมคะ (ศรีบาง) จะแก้ไขอย่างไร ในเมื่อในข้อมูลได้แก้ไขตั้งแต่ปี 2552 นะ
ปล.ขอบคุณคุณชัยวัฒน์ ข้อมูลตรงกันคะ
อัพเดต2: คือเมล์นี้เป็นเมล์แรกที่ใช้ติดต่อหน่วยงานคะ ทำให้คิดว่า อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งไหมที่ไม่สามารถแก้ไขได้คะ
1 คำตอบ 1