คุณคิดอย่างไรกับข่าวการจับสุนัขข้ามแดน?

สุนัขที่กำลังจะถูกส่งไปฆ่าเพื่อเป็นอาหารที่เวียตนาม ถูกจับและจะต้องนำมาขังรวมกันไว้หลายพันตัว โดยไม่มีงบประมารณการเลี้ยงดู ในที่สุดก็จะต้องตายอย่างช้า ๆ เพราะขาดอาหาร และขาดการดูแลที่เหมาะสม
5 คำตอบ 5