คุณว่่า..! กลิ่นเท้ากะขี้เต่าอย่างไหนมันเหม็นมากกว่ากัน../?

ผมเคยนั่งรถกะคนมีกลิ่นตัว..แหม๋ เจ้าประคุณลุนช่อง เขาเล่นไม่มองสีหน้าผมเลย..เหม็นกลบ
กลิ่นแอร์ในรถ..ตดตัวเองยังหอมกว่า แต่.เพราะช้างผู้ดี ไม่อยากตำหนิซึ่งๆหน้า..คุณว่าเขารู้ตัวไหม
มันเหม็นจนเกินรับได้..แต่..สงสัย ว่าอย่างไหนที่พอจะรับได้ ระหว่างกลิ่นเท้ากะกลิ่นตัว..บังคับน่ะ
9 คำตอบ 9