การขออนุญาตพกพาอาวุธปีน สั้นหรือยาว มีวิธีการอย่างไร?

กรณีมีปีนแต่ยังไม่ได้ขอใบอนุญาตพกพา และการขออนุญาตพามีกี่ประเภทอะไรบ้าง และวิธีการขออนุญาตทำอย่างไรขอบคุณที่ชี้แนะคะ
อัพเดต: เป็นข้าราชการ ป้องกันทรัพย์สินซึ้งมีมากมาย น่าจะมีเหตุผลที่เหมาะสม ป้องกันตัวเองด้วยนะ ก็ได้รับมรดก ไม่ดูแลแล้วจะให้ใครดูแลคะ จริงไหม คุณมีนา
อัพเดต2: อีกเหตุผลหนึ่ง มีเพื่อนซื้อปีนและทะเบียนแต่ไม่ได้ขออนุญาตพกพา เลยอยากทราบวิธีการคะ
อัพเดต3: ข้อสุดท้าย ครอบครัวมีแต่ เด็กและผู้หญิง น่าจะมีเหตุผลเพียงพอหรือไม่ที่จะมีอาวุธไว้ป้องกันตัวเองและทรัพย์สิน
อัพเดต4: ขอบคุณคุณสิงห์มากมาย สำหรับลิงก์ที่ให้ความรู้ตรงนี้คะ
อัพเดต5: ขอบคุณคุณ somkuanค่ะ อ่านแล้วเข้าใจง่ายครอบคลุมที่ตรงคำถามมากนะ
7 คำตอบ 7