อยากทราบ..ระบบสารสนเทศด้านการแพทย์และสาธารณสุข?

- มีระบบสารสนเทศอะไรบ้างครับ
- มีกี่ประเภทอะไรบ้างครับ
- มีประโยชน์อย่างไรครับ
- อื่นๆ (ผมอยาทราบจริงๆ ครับ)
** ต้องขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าครับ
2 คำตอบ 2