ยุคนี้ของประเทศไทยควรตั้งชื่อว่าอย่างไร?

ประกวดการตั้งชื่อยุค เพื่อเป็นที่จดจำสำหรับคนรุ่นต่อไป
รางวัลจะยิ่งใหญ่ แต่เป็นนามธรรม
9 คำตอบ 9