อยากทราบว่า นักวิชาการที่ให้ความหมายของ "ภาษา" มีท่านใดบ้างครับ?

เช่น วิจินตน์ ภาณุพงศ์ อธิบายความหมายของภาษาว่า “ภาษา หมายถึง เสียงพูดที่มีระเบียบและมีความหมาย ซึ่งมนุษย์ใช้ในการสื่อความคิด ความรู้สึก และในการที่จะให้ผู้ที่เราพูดด้วยทำสิ่งที่เราต้องการ และแทนสิ่งที่เราพูดถึง” (วิจินตน์ ภาณุพงศ์ 2524 : 85) **** ประมาณนี้ครับคือผมหาได้ไม่มากพอครับ ต้องการที่จะศึกษาครับ **** ... แสดงเพิ่มเติม เช่น วิจินตน์ ภาณุพงศ์ อธิบายความหมายของภาษาว่า “ภาษา หมายถึง เสียงพูดที่มีระเบียบและมีความหมาย ซึ่งมนุษย์ใช้ในการสื่อความคิด ความรู้สึก และในการที่จะให้ผู้ที่เราพูดด้วยทำสิ่งที่เราต้องการ และแทนสิ่งที่เราพูดถึง” (วิจินตน์ ภาณุพงศ์ 2524 : 85) **** ประมาณนี้ครับคือผมหาได้ไม่มากพอครับ ต้องการที่จะศึกษาครับ **** ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้ามากครับ....
1 คำตอบ 1