ขุดคลองใหญ่ขนาดเรือเดินทะเลผ่านได้ จากนครสวรรค์ตรงมาอ่าวไทย จะทำได้หรือไม่ คุ้มค่าไหม?

คิดเล่น ๆ เพื่อช่วยหาทางระบายน้ำท่วมลุ่มเจ้าพระยาคราวต่อไป อยากฟังความเห็นในเรื่องผลกระทบ และความเป็นไปได้
อัพเดต: ขอขยาย(ขี้เท่อ)เพิ่มนะครับ รัฐบาลขอกู้เงินจากรัฐบาลจีนและญี่ปุ่น นำมาเวนคืนที่กว้าง 5 กิโลเมตร เป็นเส้นตรงจากบึงบรเพ็ดถึงสมุทรสาคร ขุดคลองตรงกลางกว้าง 1.5 กิโลเมตร ลึก 100 เมตร นำดินที่ได้มาเสริมสองฝั่งที่เวนคืนไว้ให้สูงกว่าระดับน้ำทะเล 5 เมตร ดินที่เหลือนำไปเสริมปากแม่น้ำเจ้าพระยา ท่าจีน... แสดงเพิ่มเติม ขอขยาย(ขี้เท่อ)เพิ่มนะครับ
รัฐบาลขอกู้เงินจากรัฐบาลจีนและญี่ปุ่น
นำมาเวนคืนที่กว้าง 5 กิโลเมตร เป็นเส้นตรงจากบึงบรเพ็ดถึงสมุทรสาคร
ขุดคลองตรงกลางกว้าง 1.5 กิโลเมตร ลึก 100 เมตร
นำดินที่ได้มาเสริมสองฝั่งที่เวนคืนไว้ให้สูงกว่าระดับน้ำทะเล 5 เมตร
ดินที่เหลือนำไปเสริมปากแม่น้ำเจ้าพระยา ท่าจีน บางปะกง
แล้วทำเขื่อนตลอดแนวปากแม่น้ำ และแนวคลองที่ขุดใหม่
สร้างชุมชนใหม่บนที่ดินที่อยู่สองข้างคลองใหญ่
โดยสร้างที่อยู่อาศัยแนวสูงเพื่อลดความกว้างของเมือง
กรุงเทพยังคงใช้เป็นเมืองท่าต่อไป แต่เมืองหลวงอาจจะย้ายขึ้นไปตามแนวคลองใหม่
การขนส่งสินค้ากรุงเทพ - นครสวรรค์ จะใช้การส่งสินค้าทางน้ำเป็นหลัก
รายได้จะมาจากการขายที่ดินที่พัฒนาแล้วตามแนวริมฝั่งคลองเพื่อมาชำระหนี้
สิ่งที่ได้ฟรีคือ เส้นทางคมนาคม และทางระบายน้ำเมื่อจำเป็นต้องระบาย
แถมได้อภิมหาโปรเจ็คที่ใหญ่กว่าตอนสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ รองรับนักการเมืองด้วย


หมายเหตุ
คอคอดกระ ที่ไม่สามารถขุดได้ เพราะสิงคโปร์ พูดได้เท่านี้จริง ๆ ครับ
5 คำตอบ 5