ท่านอยากให้รัฐบาลทำอะไรเพิ่มเกี่ยวกับน้ำท่วมคราวนี้?

ช่วยกันออกความเห็น เพื่อเป็นแนวทางให้รัฐบาลใหม่หน่อยครับ
12 คำตอบ 12