หยวกกล้วย ทานสดๆได้หรือเปล่า มีประโยชน์หรือโทษอะไรบ้าง?

ถามเผื่อไว้ ถ้าติดเกาะในบ้านตัวเองแล้วไม่มีอะไรกิน จะฟันต้นกล้วยอ่อนๆ เพื่อลอกเอาหยวกมากิน
เคยแต่ลอกหยวกต้นกล้วยที่ให้ลูกแล้ว เอาไปเลี้ยงช้าง ช้างชอบมากกว่าผักหญ้าอื่นๆ
11 คำตอบ 11