ทำดีไม่ได้ดี ทำชั่วกลับได้ีดี?

ืำทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ประโยคนี้ ปัจจุบันมีคนมักเปลี่ยนไปเป็นว่า "ทำดีไม่ได้ดี ทำชั่วกลับได้ดี" ผมได้อ่านบทความหนึง(จำชื่อผู้เขียนไม่ได้) อธิบายได้ชัดเจนว่า "เดี่ยวนี้ คนไทยเรายึดถือเอา "เงิน" เป็นตัวยึดติด ทำให้เกิดความคิดผิดที่ว่า ทำดีไม่ได้"เิงิน"... แสดงเพิ่มเติม ืำทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ประโยคนี้ ปัจจุบันมีคนมักเปลี่ยนไปเป็นว่า "ทำดีไม่ได้ดี ทำชั่วกลับได้ดี" ผมได้อ่านบทความหนึง(จำชื่อผู้เขียนไม่ได้) อธิบายได้ชัดเจนว่า "เดี่ยวนี้ คนไทยเรายึดถือเอา "เงิน" เป็นตัวยึดติด ทำให้เกิดความคิดผิดที่ว่า ทำดีไม่ได้"เิงิน" ทำชั่วกลับได้"เงิน" (เช่น โกงหรือคอรัปชั่นบ้างก็ไม่เป็นไร ขอให้แบ่งกันก็แล้วกัน) ซึ่งกินใจผมมากครับ ทำให้คนไทยเราจะลืมเรื่องการทำความดีไปแล้ว คิดแต่ว่า ความดี ก็คือ เงิน โดยไม่คิดว่า การทำชั่วจะได้ชั่วแล้ว แต่คิดว่า การทำชั่วจะได้เงิน อยากขอข้อคิดเห็นจากท่านผู้อื่นด้วยครับ ท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยประการใด ขอบคุณมากครับ
12 คำตอบ 12