คำว่าชีวิตต้องเดินต่อไป ต้องเดินแบบไหน?

ห่วงหน้า พะวงหลัง
17 คำตอบ 17