คุณจะไม่น้อยใจหากคุณไม่ได้สนใจคนคนนั้น หรือคุณจะน้อยใจคนคนนั้นเพราะคุณใส่ใจความรู้สึกตัวเองกันแน่ ?

อยากรู้เฉยๆ ดิฉันผ่านเลยความรู้สึกน้อยใจไปแล้ว *.*
http://youtu.be/EbNkMa7l36I น้อยใจ :Dan Beam

10 คำตอบ 10