นอกจาก ถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู่ประสบภัยน้ำท่วมแล้ว เพื่อนๆ ได้ส่งอะไรช่วยผู้ประสบภัยกันบ้าง?

12 คำตอบ 12