ถ้ากรรมเป็นผู้สร้างโลก และ สร้างสรรพสิ่งทั้งปวง กลไกของกรรมมีอะไรทีเป็นสิ่งกำหนดว่าใครไปเกิดเป็นอะไร?

กระทู้นี้มาจากคำตอบของคุณ "ningnong" ที่ตอบคำถามของผม "เกี่ยวกับกฏแห่งกรรม" ว่า ศาสนาพุทธ ๑ ไม่มีหลักเชื่อว่าพระเจ้าสร้างโลก แต่มีหลักเชื่อว่า กรรมเป็นผู้สร้างโลก และ สร้างสรรพสิ่ง (กัมมุนา วัตตะตีโลโก) ผมอย่าทราบว่า มีอะไรเป็นกลไกของการกำหนดว่า ใครจะเกิดเป็นไส้เดือน กิ้งกือ หรือ ผีเปรต... แสดงเพิ่มเติม กระทู้นี้มาจากคำตอบของคุณ "ningnong" ที่ตอบคำถามของผม "เกี่ยวกับกฏแห่งกรรม" ว่า ศาสนาพุทธ ๑ ไม่มีหลักเชื่อว่าพระเจ้าสร้างโลก แต่มีหลักเชื่อว่า กรรมเป็นผู้สร้างโลก และ สร้างสรรพสิ่ง (กัมมุนา วัตตะตีโลโก)

ผมอย่าทราบว่า มีอะไรเป็นกลไกของการกำหนดว่า ใครจะเกิดเป็นไส้เดือน กิ้งกือ หรือ ผีเปรต เทวดา หรือเป็นมนุษย์ในสี่วรรณะอะไร หรือเมื่อไหร่ มีหลักวิชาการที่มีเหตุผลและน่าเชื่อถืออย่างไรบ้างใหม? นอกเหนือจากการกล่าวลอยๆและปราศจากหลักฐานอ้างอิง หรือหลักการณ์ที่นำมาวิเคราะห์หรือศึกษากันให้ชัดเจนได้ มีไหมครับ?
อัพเดต: คุณ AuntySally ครับ ถ้าคุณจะตั้งกระทู้ถามเรื่องหลักฐานและเหตุผลสนับสนุนการสร้างโลกของพระเจ้า ผมจะพยายามชี้แจงให้ทราบว่าเหตุไดผมจึงคิดว่า เหตุผลที่ผมเชื่อเช่นนั้นก็มีน้ำหนักมากกว่าที่จะไม่เชื่ออย่างนั้น ครับผม
อัพเดต2: คุณ "เจ้าหมาน้อย น่าสงสาร" ถ้าคุณจะตั้งกระทู้ถามในสื่ิงที่คุณยังไม่กระจ่างและมีความสงสัย ย่อมทำได้และผมจะเข้ามาตอบตามความคิดเห็นและความรู้ที่ผมมีในศานาคริสต์ ไม่ต้องเกรงใจในการแสวงหาความจริงใดๆทางฝ่ายวิญญาณจิตหรือศาสนาใดๆนะครับ ขอให้ทำกันอย่างสุภาพและให้เกียรติแก่ความเชื่อและความแตกต่างของเราแต่ละคน... แสดงเพิ่มเติม
คุณ "เจ้าหมาน้อย น่าสงสาร" ถ้าคุณจะตั้งกระทู้ถามในสื่ิงที่คุณยังไม่กระจ่างและมีความสงสัย ย่อมทำได้และผมจะเข้ามาตอบตามความคิดเห็นและความรู้ที่ผมมีในศานาคริสต์ ไม่ต้องเกรงใจในการแสวงหาความจริงใดๆทางฝ่ายวิญญาณจิตหรือศาสนาใดๆนะครับ ขอให้ทำกันอย่างสุภาพและให้เกียรติแก่ความเชื่อและความแตกต่างของเราแต่ละคน ก็เป็นที่เพียงพอสำหรับผมแล้วครับ สื่งใดที่ผมไม่รู้ผมก็จะศึกษาต่อไป สิ่งใดที่ผมรู้ผมจะชี้แจงให้อย่างตรงไปตรงมา ครับผม
อัพเดต3: ขอขอบคุณ "คุณPolar" ที่ได้ตอบและทำลิ๊งค์มาให้ดู ทั้งคำตอบและลิ๊งค์ก็มีคำอธืบายให้อ่านได้อยู่ แต่ข้ออ้างอิงเกี่ยวกับกลไกท่อลำเลียงหลักการซึ่งเป็นตัวกำหนดอยู่ที่ไหนครับ? มีรายละเอียดของคำสอนจากแหล่งความรู้ใดที่น่าเชื่อถือหรือไม่? ถ้าไม่มีก็แล้วไปครับ ใครอยากเชื่ออย่างไรก็ถือว่า เป็นเสรีภาพของแต่ละบุคคลก็แล้วกัน... แสดงเพิ่มเติม
ขอขอบคุณ "คุณPolar" ที่ได้ตอบและทำลิ๊งค์มาให้ดู ทั้งคำตอบและลิ๊งค์ก็มีคำอธืบายให้อ่านได้อยู่ แต่ข้ออ้างอิงเกี่ยวกับกลไกท่อลำเลียงหลักการซึ่งเป็นตัวกำหนดอยู่ที่ไหนครับ? มีรายละเอียดของคำสอนจากแหล่งความรู้ใดที่น่าเชื่อถือหรือไม่? ถ้าไม่มีก็แล้วไปครับ ใครอยากเชื่ออย่างไรก็ถือว่า เป็นเสรีภาพของแต่ละบุคคลก็แล้วกัน ขอรับทราบว่าคำตอบที่ผมแสวงหานั้น ยังไม่มี ครับผม
อัพเดต4:
คุณก๋วยเตี๋ยวครับ ที่คุณว่า "เรื่องกรรมสร้างโลกผมว่านะ ไม่เป็นวิทยาศาสตร์..."
ผมก็เห็นด้วยอย่างนั้นครับ และวิทยาศาสตร์กับสัจธรรม ก็ไม่แย้งกันนะ ครับผม
อัพเดต5: คุณ "เจ้าหมาน้อย น่าสงสาร" ความงมงายมีอยู่ในทุกศาสนา การกำจัดความงมงายก็คือการแสวงหาความรู้และความจริงเท่านั้น ในชุมชนนี้อย่าได้คิดว่า ผู้รู้จริงในศาสนาพุทธไม่มี ผมต้องการหาความรู้จากท่านผู้รู้ นี่คือประเทศไทย ซึ่งมีประชากรนับถือพุทธ 85-90% ผมต้องการอ่านความคิดเห็นของคนเหล่านั้น ถ้าคุณไม่สบายใจในคำถามของผม... แสดงเพิ่มเติม
คุณ "เจ้าหมาน้อย น่าสงสาร" ความงมงายมีอยู่ในทุกศาสนา การกำจัดความงมงายก็คือการแสวงหาความรู้และความจริงเท่านั้น ในชุมชนนี้อย่าได้คิดว่า ผู้รู้จริงในศาสนาพุทธไม่มี ผมต้องการหาความรู้จากท่านผู้รู้ นี่คือประเทศไทย ซึ่งมีประชากรนับถือพุทธ 85-90% ผมต้องการอ่านความคิดเห็นของคนเหล่านั้น ถ้าคุณไม่สบายใจในคำถามของผม ผมยินดีรับฟัง ผมมีความหนักแน่น มีความรับผิดชอบ และมีวุฒิพอที่จะรับคำถามและความเห็นที่เกี่ยวข้องกับการตั้งคำถามของผมเอง จะเห็นด้วยหรือไม่ หรืออย่างไร ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องใช้วิจารณญาณกันอีกที ครับผม
อัพเดต6: "AuntySally" อีกครั้ง ขอบคุณที่เข้ามาให้คำตอบเพื่มเติมครับ เห็นด้วยกับข้อคิดทุกประการ แต่ขอเพิ่มความเห็นประกอบข้อความที่คุณเขียนที่ว่า "การแสดงความเห็นเป็นสิทธิของมนุษย์ อย่างไรก็ดี ความเห็นที่ต่างกัน ก็อาจนำไปสู่การทะเลาะวิวาทได้" ความเห็นที่ต่างกันก็เป็นสิ่งสามัญที่ต้องมีอยู่ในรู้รอบครับ... แสดงเพิ่มเติม "AuntySally" อีกครั้ง ขอบคุณที่เข้ามาให้คำตอบเพื่มเติมครับ เห็นด้วยกับข้อคิดทุกประการ แต่ขอเพิ่มความเห็นประกอบข้อความที่คุณเขียนที่ว่า "การแสดงความเห็นเป็นสิทธิของมนุษย์ อย่างไรก็ดี ความเห็นที่ต่างกัน ก็อาจนำไปสู่การทะเลาะวิวาทได้"

ความเห็นที่ต่างกันก็เป็นสิ่งสามัญที่ต้องมีอยู่ในรู้รอบครับ แต่การทะเลาะวิวาทเป็นการแสดงอารมณ์ข่มปัญญาและข่มความคิดที่จุกตันในก้อนเนื้อก้อนหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ระหว่างใบหูสองข้าง ครับผม
อัพเดต7: คุณ "The Kingdom" ขอบคุณครับ ผมรับทราบและสรุปได้ว่า ตามความเข้าใจของคุณก็คือ กรรมติดกับใจและใจสร้างกาย เมื่อวิญญาณจิตออกจากร่างกายนี้แลัว กรรมก็ติดไปกับวิญญาณไปเป็นส่วนเดียวกันที่ไม่มีการแยกกันไป ใช่ไหมครับ? เห็นด้วยกับคุณในประโยคสุดท้ายคือ "ก็อย่างว่า 'ต้องใช้วิจารณญาณ' กันอีกที ฮี่ ฮี่ ฮี่" ครับผม แสดงเพิ่มเติม
คุณ "The Kingdom" ขอบคุณครับ ผมรับทราบและสรุปได้ว่า ตามความเข้าใจของคุณก็คือ กรรมติดกับใจและใจสร้างกาย เมื่อวิญญาณจิตออกจากร่างกายนี้แลัว กรรมก็ติดไปกับวิญญาณไปเป็นส่วนเดียวกันที่ไม่มีการแยกกันไป ใช่ไหมครับ? เห็นด้วยกับคุณในประโยคสุดท้ายคือ "ก็อย่างว่า 'ต้องใช้วิจารณญาณ' กันอีกที ฮี่ ฮี่ ฮี่" ครับผม
อัพเดต8: ขอขอบคุณ คุณ ningnong ที่เข้ามาตอบด้วยความจริงใจและระบายความรู้สึกและประสบการณ์ที่ยาวน่าอ่าน ผมคิดว่า คุณคงไม่แน่ใจนักว่า พระเจ้า ผีศางเทวดา หรือ พระภูมิเจ้าที่ มีจริงๆหรือไม่ เพราะไม่เคยเห็นมาก่อน และ ความคิดเห็นของคุณที่ว่า "อภิธรรมคำสอน มีบาทเป็นทางอยู่ ใน ปติจสมุธบาท <----คัมถีร์เล่มนี้ก็ยังถกเถียงกันว่า... แสดงเพิ่มเติม
ขอขอบคุณ คุณ ningnong ที่เข้ามาตอบด้วยความจริงใจและระบายความรู้สึกและประสบการณ์ที่ยาวน่าอ่าน ผมคิดว่า คุณคงไม่แน่ใจนักว่า พระเจ้า ผีศางเทวดา หรือ พระภูมิเจ้าที่ มีจริงๆหรือไม่ เพราะไม่เคยเห็นมาก่อน และ ความคิดเห็นของคุณที่ว่า "อภิธรรมคำสอน มีบาทเป็นทางอยู่ ใน ปติจสมุธบาท <----คัมถีร์เล่มนี้ก็ยังถกเถียงกันว่า ท่านพุทธโฆษาจาร์ย รสนาขึ้นเองหรือ มาจากพระโอษฐ์ กันแน่" แต่คุณก็ไม่อยากไปแย้งใคร ใครจะเชื่ออย่างไรก็เชิญตามสบาย ไม่เบียดเบียนความคิดของใคร ถามก็ไม่อยากถามเพราะอาจมีเรื่อง ใช่ไหมครับ? ขอบคุณในความเป็นปัจเจกและมีเอกลักษณ์ของคุณ ผมคิดว่ามีคนเห็นด้วยกับคุณเยอะ ครับผม
อัพเดต9: คุณ T.K ขอบคุณครับที่เข้ามาพร้อมกับคำถามมากมาย ถ้าคุณจะตั้งกระทู้ไหม่ขึ้นต่างหาก ผมจะเข้ามาตอบให้ครับ เพราะถ้าตอบที่นี่จะยาวเกินไปไม่เหมาะ เกี่ยวกับความ "ยุติธรรม" ของพระเจ้า ผมขอตอบสั้นๆว่า พระเจ้า "is not fair" แต่ว่า พระเจ้า "is just" คำถามต่อไปก็คือ คำว่า "just" and "fair"... แสดงเพิ่มเติม
คุณ T.K ขอบคุณครับที่เข้ามาพร้อมกับคำถามมากมาย ถ้าคุณจะตั้งกระทู้ไหม่ขึ้นต่างหาก ผมจะเข้ามาตอบให้ครับ เพราะถ้าตอบที่นี่จะยาวเกินไปไม่เหมาะ เกี่ยวกับความ "ยุติธรรม" ของพระเจ้า ผมขอตอบสั้นๆว่า พระเจ้า "is not fair" แต่ว่า พระเจ้า "is just" คำถามต่อไปก็คือ คำว่า "just" and "fair" มีความหมายเหมือนกันและแตกต่างกันอย่างไร? ถ้าคุณหรือใครถาม ผมจะตอบ ครับผม
8 คำตอบ 8