คำเขียนที่ว่า "ใครไม่เข้าใจความจริงแห่งอริยสัจ ก็เวียนว่ายตายเกิดกันต่อไป" หมายความว่าอะไร?

แสดงว่า ใครที่เข้าใจความจริงแห่งอริยสัจ ก็ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดกันต่อไป อย่างนั้นหรือ? ผมเห็นว่า การเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นปรากฏการณ์แห่งความจริงของคนและสัตว์ในโลกนี้ แต่การเวียนว่ายตายเกิดของวิญญาณจิต มีหลักฐานอะไรที่เชื่อถือได้นำมายืนยันครับว่าเป็นความจริง? ผมเคยได้ยินผู้กล่าวว่าเขา "ระลึกชาติได้"... แสดงเพิ่มเติม แสดงว่า ใครที่เข้าใจความจริงแห่งอริยสัจ ก็ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดกันต่อไป อย่างนั้นหรือ?

ผมเห็นว่า การเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นปรากฏการณ์แห่งความจริงของคนและสัตว์ในโลกนี้ แต่การเวียนว่ายตายเกิดของวิญญาณจิต มีหลักฐานอะไรที่เชื่อถือได้นำมายืนยันครับว่าเป็นความจริง? ผมเคยได้ยินผู้กล่าวว่าเขา "ระลึกชาติได้" ผมอยากได้ชื่อและที่อยู่หรือตัวอย่างคนเป็นๆที่มีชีวิตอยู่ขณะนี้ ที่นักวิชาการจะส่งคนไปสัมภาษณ์และพิสูจน์ให้เห็นจริง และรู้ว่าเขาพูดความจริง มีบ้างไหมครับ?
อัพเดต: ขอขอบคุณ คุณซอสามสาย ที่ได้แนบลิ๊งค์เกี่ยวกับ "การระลึกชาติได้" มาให้อ่าน และคำอ้างอิงของ "กรณีศึกษาของ ศาสตราจารย์ เอียน สตีเวนสัน ที่ได้ทำการศึกษาเรื่องนี้เช่นกัน" ผมอ่านแล้วแต่หาเนื่อหาของข้ออ้างอิงไม่พบในลิ๊งค์นั้นแลยครับ เอียน สตีเวนสัน คือใคร? สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยอะไร?... แสดงเพิ่มเติม ขอขอบคุณ คุณซอสามสาย ที่ได้แนบลิ๊งค์เกี่ยวกับ "การระลึกชาติได้" มาให้อ่าน และคำอ้างอิงของ "กรณีศึกษาของ ศาสตราจารย์ เอียน สตีเวนสัน ที่ได้ทำการศึกษาเรื่องนี้เช่นกัน"

ผมอ่านแล้วแต่หาเนื่อหาของข้ออ้างอิงไม่พบในลิ๊งค์นั้นแลยครับ เอียน สตีเวนสัน คือใคร? สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยอะไร? รายละเอียดของการศึกษาของศาสตราจารย์คนนี้ที่ว่ามีมากกว่า 600 รายนั้น ศึกษาเมื่อไหร่? และอยู่ที่ไหนครับ? ถ้าไม่มี ก็เป็นการกล่าวอ้างอย่างลอยๆ ในเมื่อไม่มีการยืนยันอะไร รู้ได้อย่างไรว่าเป็นความจริง? และผู้เขียนมิได้ยกเมฆ แหกตาชาวบ้านหน้าตาเฉย? ครับผม
อัพเดต2: ในลิ๊งค์ของคุณ "นิ่งหลับ" ที่ให้มา ผมได้นั่งดูทั้ง 5 ม้วนของคุณ "Woody" ที่ไปสัมภาษณ์คนในหมู่บ้านนั้นที่ "โลกต้องตะลึง" เพราะมีผู้เขียนหนังสือ(มาขาย)รายงานว่ามีมากกว่า 50 รายในหมู่บ้านนั้นที่ระลึกชาติได้ คุณ "Woody" ได้สัมภาษณ์เด็ก 2-3 รายพร้อมทั้งผู้ใหญ่ 3-4 คน แต่ผมเห็นว่าการสัมภาษณ์นั้น... แสดงเพิ่มเติม ในลิ๊งค์ของคุณ "นิ่งหลับ" ที่ให้มา ผมได้นั่งดูทั้ง 5 ม้วนของคุณ "Woody" ที่ไปสัมภาษณ์คนในหมู่บ้านนั้นที่ "โลกต้องตะลึง" เพราะมีผู้เขียนหนังสือ(มาขาย)รายงานว่ามีมากกว่า 50 รายในหมู่บ้านนั้นที่ระลึกชาติได้ คุณ "Woody" ได้สัมภาษณ์เด็ก 2-3 รายพร้อมทั้งผู้ใหญ่ 3-4 คน

แต่ผมเห็นว่าการสัมภาษณ์นั้น เป็นการกระทำที่สร้างความฮือฮาให้กับรายการโทรทัศน์ของเขามากกว่า ที่จะต้องการพิสูจน์ความจริงอย่างจริงจังอะไร ตามหลักวิชาการสอบสวนหาข้อมูลและข้อเท็จจริง อย่างที่นักวิจัยหรือนักวิชาการเขาพึงทำกัน

รายสุดท้ายเป็นชายหนุ่มที่ระลึกชาติได้ว่า มีสมบัติฝังอยู่ในหมู่บ้านนั้น 2 แห่ง แล้วพาไปชี้สถานที่ให้ดู แต่เมื่อลงมือขุดกันจริงๆแล้ว ไม่เจออะไร (อาจขุดไม่กว้างหรือไม่ลึกเพียงพอก็ได้นะครับ อยากเอาใจช่วยอยู่ 555)

ใครอยากเชื่ออะไรก็เชิญตามสบาย แต่ผมยังเฝ้าคอยหาหลักฐานที่มีน้ำหนักกว่านี้สักนิด อาจจะมีก็ได้ ครับผม
อัพเดต3:
ขอตอบคุณ "IknowWhatYouAreDoing" ในรู้รอบเป็นเวทีที่สมาชิกทุกท่านมีเสรีภาพในการตั้งคำถามและตอบคำถามเพื่อแสวงหาความรู้ประดับตัวและเรียนรู้จากซึ่งกันและกัน ผมยังมิได้บรรลุโสดาอะไรและยังสนใจความจริงทางฝ่ายวิญญาณจิตอยู่เสมอ ในเรื่องนี้ไม่มี "Your turf, or my turf. They are all our turfs" ครับผม
อัพเดต4: ขอขอบคุณ "คุณกุหลาบแดง" ที่ขยายความอริยสัจสี่มาอย่างชัดเจน ผมเห็นด้วยกับข้อความทั้งหมด แต่ลงท้ายคุณก็ไม่ได้ตอบกระทู้ที่ว่า "ใครที่เข้าใจความจริงแห่งอริยสัจ ก็ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดกันต่อไป" จริงหรือไม่? คุณเพียงบอกว่า "จิตก็จักเป็นสุข หมดความเบียดเบียนทั้งร่างกายและจิตใจ" ได้เท่านี้คงเพียงพอใช่ไหมครับ? ขอบคุณครับผม แสดงเพิ่มเติม
ขอขอบคุณ "คุณกุหลาบแดง" ที่ขยายความอริยสัจสี่มาอย่างชัดเจน ผมเห็นด้วยกับข้อความทั้งหมด แต่ลงท้ายคุณก็ไม่ได้ตอบกระทู้ที่ว่า "ใครที่เข้าใจความจริงแห่งอริยสัจ ก็ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดกันต่อไป" จริงหรือไม่? คุณเพียงบอกว่า "จิตก็จักเป็นสุข หมดความเบียดเบียนทั้งร่างกายและจิตใจ" ได้เท่านี้คงเพียงพอใช่ไหมครับ? ขอบคุณครับผม
10 คำตอบ 10