กฏแห่งกรรม มาจากไหน? ใครเป็นผู้ตั้งกฏนี้?

ถ้ามีกฏ ต้องมีผู้ตั้งกฏ กฏมีไว้ควบคุมระบบการทำกิจ กฏคือปลายเหตุ มิใช่ปฐมเหตุ ปฐมเหตุของสิ่งทั้งปวงคือ "สิ่งหรือผู้ศักดิสืทธิ์สูงสุดในสากลโลก" ที่ผมเรียกสั้นๆว่า "พระเจ้า" พระองค์เป็นผู้กำหนดกฏแห่งกรรมไว้เพื่อเป็นหลักการพิพากษามนุษย์และวิญญาณจิตทั้งปวงในจักรวาลนี้ ผู้ที่ไม่เชื่อว่า... แสดงเพิ่มเติม ถ้ามีกฏ ต้องมีผู้ตั้งกฏ กฏมีไว้ควบคุมระบบการทำกิจ กฏคือปลายเหตุ มิใช่ปฐมเหตุ ปฐมเหตุของสิ่งทั้งปวงคือ "สิ่งหรือผู้ศักดิสืทธิ์สูงสุดในสากลโลก" ที่ผมเรียกสั้นๆว่า "พระเจ้า" พระองค์เป็นผู้กำหนดกฏแห่งกรรมไว้เพื่อเป็นหลักการพิพากษามนุษย์และวิญญาณจิตทั้งปวงในจักรวาลนี้ ผู้ที่ไม่เชื่อว่า "พระเจ้ามีจริง" ก็สถาปนา "กฏแห่งกรรม" ให้เป็นพระเจ้าและทำหน้าที่ของพระเจ้าในการกำหนดชตาชีวิตใน "ภพ" หน้าว่าจะไปเกิดเป็นอะไรต่อไป ผมอยากทราบว่า ผู้อ่านในชุมชนนี้มีความเห็นและเหตุผลสนับสนุนความเห็นของตนเองอย่างไรครับ?

อนึ่ง กฏแห่งกรรม มิได้ตั้งขึ้นมาโดยมนุษย์คนใด มนุษย์ได้เรียนรู้จักกฏนี้มาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แล้ว ก่อนศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาใดๆจะมีขึ้น กฏนี้ก็มีจารึกในสมองของแต่ละคนแล้ว ไม่ว่าผู้นั้นจะมีศาสนาหรือไม่ หรือจะรับทราบกฏนี้ในใจของเขาหรือไม่ ก็มิได้ทำให้กฏนี้เป็นโมฆะไปแต่อย่างไร จริงหรือไม่?

ผมจะมอบคำถามนี้ให้พี่น้องทั้งหลายโหวตกันเองนะครับว่า คำตอบใดมีคุณค่าและมีข้อคิดดีเด่นที่สุด ผมเองก็อยากทราบว่าพี่น้องคิดอย่างไรในแต่ละคำตอบครับ
7 คำตอบ 7