คุณรู้สึกอย่างไรกับโฆษณาของไทยประกันชีวิต(พ่อเป็นใบ้)?

คุณรู้สึกอย่างไรกับโฆษณาของไทยประกันชีวิต(พ่อเป็นใบ้)ที่ยอมเสียสละทุกๆอย่างเพื่อรักษาชีวิตของลูกสาวเอาไว้
16 คำตอบ 16