หน่วยงานคุณ มีแนวทางในการบริหารบุคคลที่เป็นหลักการชัดเจนไหม?

เนื่องจากการพิจารณาบุคคลเพื่อการรับหน้าที่สำคัญที่มีความก้าวหน้า ทั้งที่มีสเปคที่ชัดเจน แต่หลายครั้งที่มีการใช้ความรู้สึกมาพิจารณาอยู่ดี การเปลี่ยนแปลงวิธีการเพื่อพัฒนาผู้บริหารแนวใหม่ อย่างตรงไปตรงมา เพื่อการปฏิบัติงานราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณภาพ คุณเห็นด้วยกับการพิจารรณาบุคคลตามสเปค ... แสดงเพิ่มเติม เนื่องจากการพิจารณาบุคคลเพื่อการรับหน้าที่สำคัญที่มีความก้าวหน้า ทั้งที่มีสเปคที่ชัดเจน แต่หลายครั้งที่มีการใช้ความรู้สึกมาพิจารณาอยู่ดี
การเปลี่ยนแปลงวิธีการเพื่อพัฒนาผู้บริหารแนวใหม่ อย่างตรงไปตรงมา เพื่อการปฏิบัติงานราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณภาพ คุณเห็นด้วยกับการพิจารรณาบุคคลตามสเปค อย่างตรงไปตรงมาหรือไม่ แล้วจะทำอย่างไร กับคนที่นิยมวัฒนธรรมแบบเก่า ที่สนับสนุนเด็กๆในสังกัดตัวเอง
8 คำตอบ 8