เป็นไปได้ไหม ถ้าวุฒิสภาซึ่งประกอบด้วย สว. 150 ท่าน ทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ การทำรัฐประหารก็ไม่จำเป็นต้องมี?

เสื้อแดงและเสื้อเหลืองก็ไมีจำเป็นต้องมีอีกในอนาคต และนัก "กินเมือง" ก็จะ "กินข้าวแดง" ?
อัพเดต: จากคำตอบทั้งสิบของพี่น้องสมาชิกในชุมชนนี้ เห็นว่ามีความเป็นไปได้น้อยมากที่จะพึ่ง สว. ทั้งหลายให้ทำหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญมอบหมายให้ทำเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง น่าเศร้าใจที่ สว. ส่วนใหญ่ไม่มีความเป็นอิสระจากอิทธิพลของนักการเมือง ไม่เป็นไรครับ อีกสามปีประมาณครึ่งหนึ่งของ สว.... แสดงเพิ่มเติม จากคำตอบทั้งสิบของพี่น้องสมาชิกในชุมชนนี้ เห็นว่ามีความเป็นไปได้น้อยมากที่จะพึ่ง สว. ทั้งหลายให้ทำหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญมอบหมายให้ทำเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง น่าเศร้าใจที่ สว. ส่วนใหญ่ไม่มีความเป็นอิสระจากอิทธิพลของนักการเมือง ไม่เป็นไรครับ อีกสามปีประมาณครึ่งหนึ่งของ สว. ต้องหมดสมาชิกภาพกันและกลับมาเป็นอีกสมัยหนึ่งไม่ได้ตามกฏหมาย เราจะได้หน้าใหม่เลือดใหม่เข้ามาที่น่าจะมีคุณภาพสูงกว่านี้ ค่อยทำค่อยไป เราต้องคลานก่อนเดิน โง่ก่อนฉลาด แต่กติกาที่มีอยุ่ในรัฐธรรมนูญก็เพียงพอต่อสภาพการณ์การเมืองในขณะนี้

ขอบคุณสำหรับทุกคำตอบครับ ผมจะมอบให้พี่น้องช่วยโหวตกันเมื่อหมดเวลาตอบนะครับ เผื่อมีผู้ออกความเห็นเพิ่มเติมอีกจะได้มีโอกาสทำได้
10 คำตอบ 10