ท่านนายกหญิงฅนสวยของกระผม ท่านกลัวอะไรมากที่สุดในชีวิต?

เรื่องที่กล่าวหาว่าท่านประดับเครื่องราชฯ โดยไม่มีสิทธิ์น่ะเรื่องเล็ก ท่านนายกฅนสวยของกระผมท่านไม่กลัวหรอก ตอนไปหาเสียงเลือกตั้ง ก่อนที่ท่านจะเข้าห้องสุขา จะต้องมีหน่วยลาดตระเวณเข้าเคลียพื้นที่ และกองระวังหน้า เข้าวางกำลังระวังป้องกัน ถึงขนาดนี้แล้ว ก็ยังพลาดเข้าจนได้ ... แสดงเพิ่มเติม เรื่องที่กล่าวหาว่าท่านประดับเครื่องราชฯ โดยไม่มีสิทธิ์น่ะเรื่องเล็ก ท่านนายกฅนสวยของกระผมท่านไม่กลัวหรอก

ตอนไปหาเสียงเลือกตั้ง ก่อนที่ท่านจะเข้าห้องสุขา จะต้องมีหน่วยลาดตระเวณเข้าเคลียพื้นที่ และกองระวังหน้า เข้าวางกำลังระวังป้องกัน

ถึงขนาดนี้แล้ว ก็ยังพลาดเข้าจนได้

ท่านนายกฅนสวยของกระผมท่านกลัวอะไรกันหนักหนา ถึงขนาด กรี๊ด ลั่นปั๊มน้ำมัน มีร้องไห้ด้วยนะ
9 คำตอบ 9