นางเงือกมีจริงหรือเป็นเพียงจินตนาการ?

...อย่างบทประพันธ์ของสุนทรภู่ ในพระอภัยมณี...ท่านไปจินตนาการมาจากอะไร
http://www.clipmass.com/movie/1689394571152328
12 คำตอบ 12