อะไรหรือสิ่งใดจะช่วยเปิดเผยสิ่งลี้ลับในหัวใจมนุษย์ได้?

เคยมีคนบอกว่า "คนๆนี้จะดีหรือไม่ดี เวลาจะช่วยเปิดเผยตัวตนของเขาหรือเธอออกมาเอง"
ในเมื่อเราก็ไม่สามารถเร่งคืนวันได้
เลยอยากรู้ว่า หัวใจมนุษย์นั้น มีสิ่งใดช่วยไขให้เห็นถึงความจริง

อ๊ะๆ ไม่ใช่เรื่องความรักค่ะ
16 คำตอบ 16