การเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2551 นั้น มีอายุในการรับใช้ในตำแหน่งนั้นกี่ปี?

เดี๋ยวนี้ สว. ทั้ง 150 คนนี้ ยังทำหน้าที่คงเดิมร่วมกับ สส. ชุดใหม่นี้หรือไม่? สว.เหล่านี้มีสิทธิที่จะตั้งกระทู้ถาม ซักฟอก และมีมติตามรัฐธรรมนูญในการปลดออกจากตำแหน่ง สส. รัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรี ที่พบว่าทำทุจริตใช่หรือไม่? ผมอ่านจากลิ๊งค์ข้างล่างนี้ครับ แต่หาข้อมูลเพิ่มไม่พบ... แสดงเพิ่มเติม เดี๋ยวนี้ สว. ทั้ง 150 คนนี้ ยังทำหน้าที่คงเดิมร่วมกับ สส. ชุดใหม่นี้หรือไม่? สว.เหล่านี้มีสิทธิที่จะตั้งกระทู้ถาม ซักฟอก และมีมติตามรัฐธรรมนูญในการปลดออกจากตำแหน่ง สส. รัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรี ที่พบว่าทำทุจริตใช่หรือไม่? ผมอ่านจากลิ๊งค์ข้างล่างนี้ครับ แต่หาข้อมูลเพิ่มไม่พบ มีใครช่วยให้ความกระจ่างด้วยครับ

http://thaipoliticsgovernment.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2551
4 คำตอบ 4