คุณมีความคิดเห็นอย่างไร?

ผมมีเพื่อนร่วมอาชีพท่านหนึ่ง แดงเข้ากระแสเลือด ร่วมชุมนุมทุกครั้ง ขนรถ เกณฑ์คน ไม่เคยรับเงิน เข้าขั้นไม่รักเจ้า ผมพยายามเลียบเคียงเขา ว่าทำไมไม่รักเจ้า คำตอบที่ได้ก็คือ เขาว่า "เจ้าไม่รักเขาก่อน" ผมถาม"ใครบอก" ... แสดงเพิ่มเติม ผมมีเพื่อนร่วมอาชีพท่านหนึ่ง แดงเข้ากระแสเลือด ร่วมชุมนุมทุกครั้ง ขนรถ เกณฑ์คน ไม่เคยรับเงิน เข้าขั้นไม่รักเจ้า ผมพยายามเลียบเคียงเขา ว่าทำไมไม่รักเจ้า คำตอบที่ได้ก็คือ เขาว่า "เจ้าไม่รักเขาก่อน" ผมถาม"ใครบอก" เขากล่าวว่า"ใครๆเขาก็รู้"

ผมพยายามโน้มความคิดเขาให้มีตรรกะในความเชื่อ ไม่ให้โน้มเอียงความคิดหลงผิด เพียงเพราะฟังต่อกันมา แต่ดูไม่เป็นผล อคติเขาสูงมาก เขามีเหตุผลสนับสนุนความเชื่อของเขา โดยอ้างถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีต ที่เกี่ยวพันกับการสูญเสียทั้งของเหลืองและแดง ผมเบนเขากลับมาจงรักภักดีเช่นเดิมไม่ได้ ทุกวันนี้เขาไม่ใช่คนเลวในสังคม แต่เขาไม่รักเจ้า

ผมเคยวิเคราะห์สิ่งที่เิกิดขึ้นในสังคม ในช่วงที่ผ่านมา ถูกหรือไม่ถูก ไม่ทราบได้ แต่สิ่งที่ผมเห็นคือ การนำสถาบันมาเทิดทูนบนความขัดแย้ง เป็นการกระทำที่ไม่ส่งผลดีเลย เมื่อใครก็ตามยืนอยู่หลังสิ่งที่ควรเทิดทูน แล้วด่าทอฝ่ายตรงข้าม สิ่งที่คนๆนั้นเทิดทูน ก็จะถูกรวมเป็นเป้าหมายการทำลายด้วย ไม่ทราบว่าคุณจะเห็นด้วยกับผมหรือไม่ แต่ในรู้รอบมีหลายคนเป็นเช่นนั้น ผมเรียกอาการเหล่านั้นว่า"การหลงดี" ซึ่งไม่ต่างจาก"การหลงผิด"เท่าใดนัก

ทำไมเราไม่ยกสิ่งที่เราเทิดทูนให้อยู่เหนือความขัดแย้ง การมาแสดงความรักและเทิดทูนโดยท้ารบกับทุกฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยในเวบต่างๆทุกวันนี้ แทนการพูดจาด้วยเหตุ ด้วยผล เป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ หรือคุณคิดว่าอย่างไร?
15 คำตอบ 15