ภาษาบาลี สันสกฤต ยังใช้พูดกันหรือไม่ ประเทศไหน?

มีภาษาก็ต้องมีคนพูด แล้วภาษา บาลี สันสกฤต นี้ปัจจุบันยังพูดกันอยู่หรือไม่ ที่ไหนบ้าง
นอกจากการสวดที่เป็นบทสวดมนต์
อัพเดต: ////////// ///////// ///////// /////////
8 คำตอบ 8