จะตัดสินใจเรื่องใหญ่เล็ก คุณเลือกตามน้ำหรือทวนกระแส?

ลองมองการใช้ชีวิตให้ทุกข์น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เราต้องอยู่ร่วมกันในสังคม เวลาต้องตัดสินใจอะไร บางทีเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาหรือการกระทบกระทั่ง ก็ตามน้ำไป แต่อันนี้บางทีกระแสน้ำพาเราไปชนโครมกับหินมหึมา วันไหนมีสติหน่อยก็ไม่ไหล ทวนมัน ท่องจุดยืนของเราไว้ แต่บางทีก็แอบลังเล เราทำร้ายจิตใจใครหรือเปล่า ฟุ้งละ... แสดงเพิ่มเติม ลองมองการใช้ชีวิตให้ทุกข์น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เราต้องอยู่ร่วมกันในสังคม เวลาต้องตัดสินใจอะไร บางทีเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาหรือการกระทบกระทั่ง ก็ตามน้ำไป แต่อันนี้บางทีกระแสน้ำพาเราไปชนโครมกับหินมหึมา วันไหนมีสติหน่อยก็ไม่ไหล ทวนมัน ท่องจุดยืนของเราไว้ แต่บางทีก็แอบลังเล เราทำร้ายจิตใจใครหรือเปล่า ฟุ้งละ แล้วจริงจริง ศิลปะของการดำเนินชีวิต คือการทวนกระแสเพียงอย่างเดียวได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไร
10 คำตอบ 10