คุณ...เคยเช็คไหมว่า 1 ปี คุณอ่านหนังสือไปกี่เล่ม?

หนังสืออะไรก็ได้นับๆรวมกันดูสิว่า ได้อ่านไปกี่เล่มแล้วในหนึ่งปี
เด็กไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยรักการอ่านหนังสือนัก อยากให้ทุกคน
รักการอ่านให้มากๆ
อัพเดต: /////////// ///////////// //////////// ///////////
13 คำตอบ 13