คุณคิดว่าบัตรเกินหรือบัตรหายในการเลือกตั้งที่ผ่านมา?

จากที่ นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการกกต. แถลงว่า ผลการลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.อย่างเป็นทางการ( 3 กรกฎาคม 2554) โดยการลงคะแนนเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 46,921,682 คน มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 35,203,107 คน หรือร้อยละ 75.03 บัตรเสียจำนวน 1,726,015 บัตร หรือร้อยละ 4.9 บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 958,052 บัตร... แสดงเพิ่มเติม จากที่ นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการกกต. แถลงว่า ผลการลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.อย่างเป็นทางการ( 3 กรกฎาคม 2554) โดยการลงคะแนนเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 46,921,682 คน มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 35,203,107 คน หรือร้อยละ 75.03 บัตรเสียจำนวน 1,726,015 บัตร หรือร้อยละ 4.9 บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 958,052 บัตร หรือร้อยละ 2.72

ส่วนการลงคะแนนเลือกตั้งแบบแบ่งเขต มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 46,921,777 คน มีผู้มาใช้สิทธิ 35,119,885 คน หรือร้อยละ 74.85 บัตรเสีย 2,039,694 บัตรหรือร้อยละ 5.79 และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,419,088 บัตร หรือร้อยละ 4.03

เพื่อแก้ไขความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน

การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อมีผู้มาใช้สิทธิ 35,203,107
การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตมีผู้มาใช้สิทธิ 35,119,885
จำนวนที่ต่าง 83,222

คุณว่า ส่วนที่ต่างนี้ หายหรือเกินคับ...
เพราะว่า ตอนเซ็นชื่อในต้นขั้วเล่มบัตรและ ทุกคนต้องรับ สองใบเหมือนกันหมด
อัพเดต: หรือ ว่า เค้านับที่บัตรอย่างเดียว ไม่เช็คต้นขั้วที่เซ็นชื่อนะคับ..
7 คำตอบ 7