เปลี่ยนหน้าจอเป็นภาษาไทย?

ผมพบปัญหาว่า หน้าจอที่แสดงออกมาของ Hotmail และ Gmail เป็นภาษาอังกฤษ จะแก้เป็น ภาษาไทย
ไม่ทราบมีวิธีใดครับ ขอคำแนะนำจากท่านผู้รู้ด้วยครับ
2 คำตอบ 2