ภูเขา เอกชนสามารถมีโฉนดครอบครองได้หรือไม่?

ถ้าไม่ได้ หากมีการทำลายภูเขาเช่นเอาไปถมที่ดิน ฯลฯ แล้วกลายเป็นที่ราบ จะจับจองได้หรือไม่
11 คำตอบ 11