อย่าปล่อยให้พ่อค้าปกครองเมือง?

ด้วยความหยั่งรู้ของพระผู้เป็นเจ้า จึงรู้ว่าแผ่นดินใดควรปกครองแบบใดจึงจะสงบสุข แผ่นดินอินเดียก็เช่นกันที่พระผู้เป็นเจ้าได้หยั่งรู้นิสัยของชนพื้นเมือง จึงบัญญัติเล่กลอุบายเพื่อใช้ปกครองอินเดียอย่างสงบร่มเย็นมากว่า5000ปี อุบายนั้นคือ การกำหนดชนชั้นวรรณะ โดยแบ่งแยกเป็นชนชั้นกษัตริย์ พราหมณ์ พ่อค้า กรรมกร... แสดงเพิ่มเติม ด้วยความหยั่งรู้ของพระผู้เป็นเจ้า จึงรู้ว่าแผ่นดินใดควรปกครองแบบใดจึงจะสงบสุข
แผ่นดินอินเดียก็เช่นกันที่พระผู้เป็นเจ้าได้หยั่งรู้นิสัยของชนพื้นเมือง จึงบัญญัติเล่กลอุบายเพื่อใช้ปกครองอินเดียอย่างสงบร่มเย็นมากว่า5000ปี
อุบายนั้นคือ การกำหนดชนชั้นวรรณะ
โดยแบ่งแยกเป็นชนชั้นกษัตริย์ พราหมณ์ พ่อค้า กรรมกร
ทังหมดนี้เพียงเพื่อแบ่งหน้าที่การทำงานไม่ก้าวก่ายกัน ใครมีหน้าที่อย่างไรก็ปฏิบัติตัวไปอย่างนั้น ไม่เช่นนั้นอาจเกิดการฆ่าฟันรบรากันจนถึงแก่หายนะได้

เป็นกษัตริย์อย่าคิดเป็นพ่อค้า เพราะกษัตริย์จะใช้อำนาจที่มีเข้าแทรกแซงกิจการ กษัตริย์สามารถรู้ถึงความผันแปรทางเศรษฐกิจ ก็จะเอาเงินภาษีเข้าอุ้มกิจการของตน เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะเกิดการเอารัดเอาเปรียบกับพ่อค้า ย่อมสร้างความไม่พอใจ
กษัตริย์มีกองกำลังทหาร จึงสมควรใช้สิ่งที่มีในการปกป้องพ่อค้า เพราะพ่อค้าจะตอบแทนด้วยเงินภาษี ซึ่งจะเอาไปใช้ประโยชน์ต่อไป

เป็นพ่อค้าอย่าคิดเป็นผู้ปกครอง เพราะจะทำให้กษัตริย์ไม่พอใจ เนื่องด้วยพ่อค้ามีเงินทองซึ่งเป็นทรัพย์ที่อันตรายมากพอแล้ว หากได้เป็นผู้ปกครองจะทำให้ได้กำลังทางทหารอีกด้วย
ตรงนี้นับเป็นอันตรายต่อกษัตริย์เป็นอย่างมาก

ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นจึงจะยั้บยั้งสิ่งเลวร้ายนี้ได้ หากหมดศรัทธาความวุ่นวายจะตามมา
กษัตริย์อย่าริเป็นพ่อค้า จำทำเพียงแค่หน้าที่ปกป้องเพื่อเงินภาษีที่ควรได้
พ่อค้าอย่าริอ่านเป็นผู้ปกครอง
เพราะเมื่อทั้งสองวรรณะขัดแย้งกัน ก็จะหาแนวร่วมเพื่อปกป้องสถานะของตนเอง
กษัตริย์จะอาศัยขุมกำลังที่ตนมีเข้าห้ำหั่นพ่อค้า
ผู้ปกครองที่เป็นพ่อค้า จะใช้เงินที่มีบวกกับอำนาจทางการปกครองดึงมวลชนออกมาเข่นฆ่ากัน
เมื่อนั้นบ้านเมืองย่อมเข้าสู่หายนะ
อัพเดต: ต้องขอขอบคุณที่หลายคนได้เข้ามาร่วมแสดงความเห็น แม้คิดว่ารุนแรงแต่นี้คือเรื่องจริง มีนาแค่อยากบอกผ่านความหยั่งรู้ของพระผู้เป็นเจ้า... แสดงเพิ่มเติม ต้องขอขอบคุณที่หลายคนได้เข้ามาร่วมแสดงความเห็น แม้คิดว่ารุนแรงแต่นี้คือเรื่องจริง
มีนาแค่อยากบอกผ่านความหยั่งรู้ของพระผู้เป็นเจ้า แม้จะผ่านไปกี่พันปีสิ่งนี้ก็ยังใหม่เสมอเหมือนดั่งว่าได้ยินเมือวาน
มีนาพยามยามยกเรื่องกษัตริย์กับพ่อค้าเพราะว่ามันชัดเจนและมองเห็นภาพได้ง่ายที่สุด

การค้าคือการหวังผลกำไร
ต่อเมื่อกษัตริย์หรือพ่อค้าที่ครองเมือง คิดกระทำในกิจการของพ่อค้า ความทุกข์ยากของประชาชนจะเกิดขึ้น
การปกครองใดที่กษัตริย์ที่หวังผลประโยชน์จากราษฏร จะเป็นการปกครองที่โหดร้ายที่สุด ผิดหลักการปกครองทุกทฤษฏี
หากผู้ปกครองใดเป็นเช่นนี้ จะกลายเป็นผู้ทรยศต่อประชาชน จะเป็นทรราช
10 คำตอบ 10