สุขยิ่งเพียงใด เมื่อใจอิงกับกาล?

สายลมเอื่อย...ลมโชยพัดมา ลมพาจิตใจ...อ่อนไหว ที่ตรงนี้...ยังคง รอใคร หวังเพียง...นวลใย ประจักษ์จริง ดีแล้วก้าวเดิน...ตามทาง ที่วางเอาไว้...ในทุกสิ่ง มอบใจ...ปรารถนา ใช่แอบอิง ให้เจ้า...สุขยิ่ง อิงกับกาล ไม่ต้อง...ชิดใจ ใกล้ฉัน ขอเพียง...ก้าวมั่น ไม่ห่าง สิ่งใด...ทุกข์ใจ ปล่อยวาง ใดใด...ตามทาง... แสดงเพิ่มเติม สายลมเอื่อย...ลมโชยพัดมา
ลมพาจิตใจ...อ่อนไหว
ที่ตรงนี้...ยังคง รอใคร
หวังเพียง...นวลใย ประจักษ์จริง

ดีแล้วก้าวเดิน...ตามทาง
ที่วางเอาไว้...ในทุกสิ่ง
มอบใจ...ปรารถนา ใช่แอบอิง
ให้เจ้า...สุขยิ่ง อิงกับกาล

ไม่ต้อง...ชิดใจ ใกล้ฉัน
ขอเพียง...ก้าวมั่น ไม่ห่าง
สิ่งใด...ทุกข์ใจ ปล่อยวาง
ใดใด...ตามทาง แรงกรรม

มอบให้...ฝากไว้ กับใจเจ้า
ให้เรา...แบ่งเบา ทุกข์เจ้าไว้
เสมอมา...ด้วยจิต ที่ห่วงใย
ใจนี้...มอบใว้...แด่เนตรนวน

ปล : เรื่องราวจากชีวิตจริง ไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลใดๆ ในชุมชนแห่งนี้ทั้งสิ้น
อัพเดต: คนนั้นไม่เอาจ้า คุณ u-sa ^-^
2 คำตอบ 2