รายรอบตัวคุณมีคนโหวตโนกันมากน้อยเพียงใด?

หมายถึงเพื่อนฝูง บ้านใกล้เรือนเคียงนะครับ ที่ชุมนุมไม่นับ

โดยส่วนตัวแล้ว ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่รับรู้เหตุผลของพันธมิตรแล้ว

แต่...คนส่วนใหญ่เห็นด้วยหรือไม่? ขอความจริงนะครับ อย่างน้อยก็เป็นตัวอย่าง ที่สะท้อนสังคมได้ส่วนหนึ่ง
23 คำตอบ 23