มาปลุกกระแสโหวตโนเพื่ออะไร?

ขอทีเถอะค่ะ เซย์โน ให้มัน....อันนี้พอรับได้ โหวตโน ให้มัน....อันนี้ดูโง่โง่พิกล สิทธิหน้าที่พลเมืองอย่างหนึ่งคือการใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้พรรคเข้ามาแล้ว แต่ละพรรคก็แบ่งสรรหน้าที่กันไป ส่วนหนึ่งเป็นรัฐบาล ส่วนหนึ่งเป็นฝ่ายค้าน มีสมาชิกวุฒิสภา และองค์กรอิสระอีกหลายองค์กรที่ทำหน้าติดตาม... แสดงเพิ่มเติม ขอทีเถอะค่ะ เซย์โน ให้มัน....อันนี้พอรับได้ โหวตโน ให้มัน....อันนี้ดูโง่โง่พิกล

สิทธิหน้าที่พลเมืองอย่างหนึ่งคือการใช้สิทธิเลือกตั้ง

ได้พรรคเข้ามาแล้ว แต่ละพรรคก็แบ่งสรรหน้าที่กันไป

ส่วนหนึ่งเป็นรัฐบาล ส่วนหนึ่งเป็นฝ่ายค้าน

มีสมาชิกวุฒิสภา และองค์กรอิสระอีกหลายองค์กรที่ทำหน้าติดตาม กรณีพบเห็นการกระทำผิดของนักการเมือง

หากจับได้ มีหลักฐาน ก็ฟ้องร้องกันไป และเมื่อครบสี่ปีแล้ว พ้นกำหนดอายุการเป็นรัฐบาลก็เลือกกันใหม่

พรรคไหนทำไม่ดีก็ไม่ต้องเลือกเข้ามา ก็แค่นี้ที่ทำได้ในกระบวนการ

แล้วเราคนไทย โหวตโนคืออะไร ??
ขอยกตัวอย่างโหวตโน ในอังกฤษ
การ VOTE ‘NO’ ในประเทศอังกฤษ ประเทศที่พัฒนาแล้วและเป็นประเทศต้นแบบประชาธิปไตย กระแส VOTE NO ก็มาแรงเหมือนกัน ไม่แพ้ประเทศไทย VOTE NO ใช้กันแพร่หลาย เป็นประชาธิปไตย และมีความเป็นสากล การโหวตโนของไทยและอังกฤษแตกต่างกันด้วยความหมายและสภาวะการณ์ การ Vote No ของไทยคือการปฏิเสธที่จะเลือกนักการเมืองที่ฉ้อฉล ส่วน Vote No ของอังกฤษ คือการปฏิเสธระบบการเลือกตั้งแบบใหม่ โดยการรณรงค์ VOTE NO ของอังกฤษนั้น เป็นการรณรงค์ เพื่อที่จะต่อต้านการลงคะแนนเสียงแบบใหม่ ของอังกฤษ ซึ่งเป็น โหวตโน ที่ No to AV หมายถึง ปฏิเสธการเลือกตั้งแบบทางเลือกที่เรียกว่า Alternative Vote หรือ AV ซึ่งเป็นระบบเลือกตั้งที่ซับซ้อน เป็นการสกัดกั้นผู้สมัครที่ไม่เป็นที่รู้จัก และสร้างความลำบากให้กับพรรคเล็ก

ความหมายของ ระบบทางเลือก Alternative Vote หรือ AV หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าระบบเสริม Supplementary Vote หรือ SV ระบบนี้เคยใช้กับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอนในปี 2000 โดยคำแนะนำของคณะกรรมการเลือกตั้งเจนกินส์ ภายใต้การเลือกตั้งในระบบนี้ ผู้สมัครเพียงคนเดียวได้รับการเลือกตั้ง ผู้ออกเสียงลงคะแนนจะเรียงลำดับความพอใจที่มีต่อผู้สมัครก่อน และถ้าปรากฏว่าผู้ที่ได้รับความพอใจเป็นลำดับแรกเป็นผู้สมัครที่ไม่เป็นที่รู้จัก (Popular) อย่างกว้างขวางเพียงพอ ก็สามารถยกเลิกได้ และเลือกผู้ได้รับความพอใจในลำดับรองลงไป ระบบ AV ไม่สามารถสร้างความเป็นสัดส่วนระหว่างพรรคต่างๆในสภา และไม่สามารถทำให้เกิดสภาที่สะท้อนการสนับสนุนพรรคการเมืองของผู้เลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม ระบบ AV ช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้เลือกตั้งได้ผู้แทนที่ตนออกเสียงเลือก แม้ว่าอาจเป็นผู้ที่พอใจในลำดับรองหรือลำดับท้ายๆก็ตาม แต่ระบบนี้ก็ทำให้ผู้สนับสนุนพรรคเล็กๆมีความยากลำบากมากขึ้นที่จะได้ผู้แทนที่ตนพอใจ ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการเจนกิ้นส์จึงเสนอให้ใช้ผสมกับระบบบัญชีรายชื่อ (AMD) แบบเปิด

ถ้าไทยเราโหวตโนบ้างจะเป็นอย่างไร ??ขอช่วยพิจารณา เพื่อแผ่นดินเกิด
1. ระบบการเลือกตั้งของไทยยังเป็นระบบเลือกตัวแทน แล้วให้ตัวแทนเลือกผู้นำคณะบริหาร
(หรือนายกนั่นแหละ)

ตราบใดที่มีการ "เลือกตั้ง" ตราบใดที่ อิทธิพลท้องถิ่นยังมีอยู่ ตราบนั้น การจำกัดของกลุ่มบุคคล
ก็จะยังมีต่อไป
การปฏิรูปทางการเมือง ควรจะมาจากการปรับปรุงคุณภาพของประชาชน ทำให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ที่มาที่ไปของแนวทางการเมืองต่าง ๆ ที่มีอยู่
และรวมถึงสามารถคิด-วิเคราะห์ได้ว่า แต่ละแนวทางนั้นมีข้อดี-ข้อเสียอย่างไร
โดยไม่ต้องให้คนอื่นมาคิดแทนให้แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม การปฏิรูปทางการเมือง

ยังต้องอาศัยนักการเมือง เมื่อมองในมุมนี้ ก็จะเกิดการวนรอบแบบไม่รู้จบ
เพราะนักการเมือง ย่อมยาก ที่จะยอมให้อำนาจของตนเองลดลง
ดังนั้น หากใช้วิธีการ No vote (หรือ Vote No) ย่อมเป็นการลดจำนวนผู้ใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนลง
อันจะส่งผลใกลุ่มประชาชน

ที่ยังยึดติดกับกลุ่มการเมืองระดับท้องถิ่นที่ หรือจำต้องลงคะแนนเลือกกลุ่มนั้น ๆ
กลายเป็นเสียงส่วนใหญ่ของท้องถิ่นนั้นที่ เลือกคนที่เราไม่ต้องการเข้าไปเป็น สส. เมื่อเป็นเช่นนั้น

วงรอบก็จะเกิดซ้ำ ๆ ไม่รู้จบ

2. แม้ว่าจะมีผู้ Vote No (หรือ No Vote) เกินกว่า 50% จนสามารถอ้างได้ว่าขาดความชอบธรรมในการบริหารประเทศ
แล้วผลจะเป็นเช่นไร ประเทศชาติไม่สามารถขาดผู้นำรัฐบาลได้ ไม่สามารถขาดคณะผู้ดูแลบริหารประเทศได้ หรือจะบอกว่า
เมื่อไม่มีความชอบธรรม ก็ต้องยุติบทบาทการบริหารประเทศ . . . แล้วจะให้ทำอย่างไรต่อ ? หรือจะปล่อยให้ประเทศอยู่ใน
สถานะขาดผู้นำ (จะดีจะเลวก็ตาม) ? [ แต่หากมองอีกแง่หนึ่ง หากคนที่ได้รับเลือกเข้าไปจนสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ เป็นคน ที่ไม่ดี
ไม่สนใจว่าขาดความชอบธรรม แต่อ้างหลักกฏหมาย (ซึ่งเป็นหลักสากลที่ต้องปฏิบัติตาม)
แล้วบริหารต่อไปแล้ว เราจะทำอย่างไรกันต่อ ? ]

3. โอกาสในการตั้งสภาร่าง ไม่ได้ขึ้นกับการ Vote No แต่ขึ้นกับการเรียกร้องผ่านผู้แทนที่เราเลือก เพื่อให้ตั้ง สสร.ภาคประชาชน
แต่เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่า สสร.นั้นไม่ได้มาจากกลุ่มการเมืองอีกเช่นกัน ?
ใครจะเชื่อได้ว่าคนกลุ่มนั้นไม่ได้ตกอยู่ในอานัต
ของนักการเมือง หรือกลุ่มอิทธิพลท้องถิ่น ?
และลองดูรัฐธรรมนูญปี 2540 ดูก็ได้ว่า เป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากภาคประชาชน

แต่ก็กลายเป็นว่าไม่สามารถยับยั้งการทุจริตคอร์รัปชั่นได้ เพราะกลไกที่ควรมี ได้ถูกนักการเมืองยับยั้งไม่ให้เกิดขึ้น
4. ไม่เชื่อว่าเป็นไปได้ค่ะ

โดยส่วนตัวยังเห็นว่า ประชาชนต้องเริ่มต้นก่อน

การมีความรู้ที่แท้จริง จะทำให้รู้จริง ไม่โดนหลอก และสามารถเลือกคนที่เลวน้อยที่สุด (หรือดีที่สุด) เข้าไปได้

ลดละ ความละโมภ ที่มีอยู่ภายในตนเองให้มากที่สุด จะได้ไม่หลงกลกับอามิสที่นักการเมืองหลอกล่อไว้
ไม่ว่าจะเป็นคำสัญญาต่าง ๆ ที่หากพิจารณาแล้วไม่มีทางเป็นไปได้ หรือเกินจริง

หรือแม้จะทำได้แต่ก็ส่งผลเสีย
โดยรวมกับประเทศชาติ

ร้องเรียนข้อเรียกร้อง (ตามสมควร ไม่สุดโต่ง) เพื่อค่อย ๆ ปรับปรุง พัฒนา ระบบการเมืองของไทย

อบรมสั่งสอนลูกหลาน ให้มุ่งมั่นในเรื่อง คุณธรรม หน้าที่ และ สิทธิ อันพึงมีของเยาวชนไทย

แม้จะนาน แต่เชื่อว่าหากทำได้ ประเทศไทยเราย่อมจะเจริญก้าวหน้ากว่านี้แน่นอนค่ะ
อัพเดต: ไม่ทราบว่า คุณ u sa เจ้าของคำตอบใช้สิทธิมากี่ครั้งแล้ว ?? ถ้าผลออกมาตามที่เจ้าของคำตอบว่า แล้วการเมืองไทยจะทำอย่างไรต่อ? มีกฎหมายรองรับหรือยัง? คิดบ้างหรือเปล่า? คิดได้แค่นี้หรอ?? ก็รอดูผลการเลือกตั้งครั้งนี้ดูว่า สถิติต่าง ๆ... แสดงเพิ่มเติม ไม่ทราบว่า คุณ u sa เจ้าของคำตอบใช้สิทธิมากี่ครั้งแล้ว ?? ถ้าผลออกมาตามที่เจ้าของคำตอบว่า
แล้วการเมืองไทยจะทำอย่างไรต่อ? มีกฎหมายรองรับหรือยัง? คิดบ้างหรือเปล่า? คิดได้แค่นี้หรอ??
ก็รอดูผลการเลือกตั้งครั้งนี้ดูว่า สถิติต่าง ๆ จะเป็นอย่างไร?
การโหวตโนเป็นส่วนการแสดงสิทธิ์ตามกฎหมายและเป็นประชาธิปไตยแน่นอนไม่มีใครเถียงได้
แต่การเลือกตั้งคืออะไรเข้าใจความหมายนี้หรือไม่
เลือกคนเข้าไปเป็นตัวแทนในการออกกฎหมายหรือบริหารประเทศ
ควรที่จะเลือกคนที่เลวน้อยที่สุดตามความเห็นของคุณเข้าไปทำหน้าที่
หากคุณไม่เลือกก็แสดงว่ายินยอมให้คนที่คุณคิดว่าเลวเข้าไปทำหน้าที่
การกล่าวว่าหากคะแนนโนโหวตมีมากจะไปปิดล้อมทำเนียบและยื่นฎีกาขอนายกฯม.7นั้น
แสดงว่าไม่ยอมรับกติกาส่วนรวม แต่ใช้กติกูแทนใช่ไหม??
คนดีพร้อมมีในโลกจริงหรือ ชอบอ้างกันจังว่าคนนั้นเลว!! คนนี้ชั่วช้า!!
ศาสดาทุกศาสนายังโดนตำหนิ แต่สิ่งที่ศาสดาแต่ละองค์ได้ปฎิบัติดีปฎิบัติชอบให้เห็นเป็นแบบอย่าง
และได้อบรมสั่งสอนให้ศานุศิษย์และสาวกดำเนินรอยตาม
การอ้างว่าไม่มีนักการเมืองที่ดีถึงไม่เลือกนั้นเหมือนกับคนพาลที่ไม่ยอมรับความเป็นจริง
เพราะนักการเมืองที่ดีพร้อมทุ
อัพเดต2: เพราะนักการเมืองที่ดีพร้อมทุกด้านไม่เคยมีในโลก!!! หรือคุณลองยกมาให้ดูเป็นตัวอย่างสักคน
จะชี้ข้อเสียให้ได้ทุกคนที่คุณยกมา
อัพเดต3: นี่เป็นการเลือกตั้งผุ้เข้าไปทำหน้าที่และบริหารประเทศชาติ การจะแสดงออกว่าไม่เห็นด้วยกับนักการเมืองไม่จำเป็นต้องใช้จังหวะนี้ การออกกฎหมายเพื่อประชาชนมันอยู่ที่ สส.ในการทำหน้าที่ หากไม่มี สส.ในการทำหน้าที่แล้วคุณจะเรียกหาพระแสงของ้าวกับกฎหมายนั้นได้อย่างไร หาก... แสดงเพิ่มเติม นี่เป็นการเลือกตั้งผุ้เข้าไปทำหน้าที่และบริหารประเทศชาติ
การจะแสดงออกว่าไม่เห็นด้วยกับนักการเมืองไม่จำเป็นต้องใช้จังหวะนี้
การออกกฎหมายเพื่อประชาชนมันอยู่ที่ สส.ในการทำหน้าที่
หากไม่มี สส.ในการทำหน้าที่แล้วคุณจะเรียกหาพระแสงของ้าวกับกฎหมายนั้นได้อย่างไร
หาก สส.ไม่ทำหน้าที่ก้เป็นสิทธิของคุณที่จะไม่เลือกสส.พรรคนั้นในครั้งต่อไป
ประชาธิปไตยต้องเริ่มต้นที่การเลือกตั้ง และจะหมดวาระตามกฎหมาย
มิใช่ให้พวกฆาตกรมาล้มล้างหรือกลุ่มคนใดมาขับไล่นั่นไม่ใช่ประชาธิปไตย
มองโลกในแง่ดีบ้างค่ะว่า สังคมไทยกำลังจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแล้วน่ะค่ะ ตอนนี้แม้แต่คนขับ
รถสามล้อถีบหรือล้อเข็นในตลาดน่ะ ยังพูดเลยว่าไม่เคยอยากจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งไหนเท่ากับ
ครั้งนี้เลยน่ะค่ะ คราวนี้ไม่ว่าอยางไรก็จะต้องไปเลือกให้ได้และถ้าใครที่จะมาซื้อเสียงนะ แม้กระทั่ง
พรรคที่อยู่ในใจตัวเองก็ตามก็จะเอาไปแจ้งเป็นหลักฐานในการลงโทษผุ้จ่ายให้แน่นอนหล่ะ ทำอย่างนี้
มันดูถูกศักดิ์ศรีความเป็นคนของเขาน่ะ ทั้งที่เมื่อก่อนเขาชอบมากใครให้เอาหมด แต่ไปกินเหล้าไม่กี่วัน
ก็หมดแล้ว เดี๋ยวนี้ก็ยังจนเหมือนเดิม แต่ไอ้คนที่จ่ายให้มันได
อัพเดต4: แต่ไอ้คนที่จ่ายให้มันได้เข้าไปมันยิ่งรวยขึ้นไปเรื่อยๆ ไปขอความ ช่วยเหลือมันก็ไม่ได้น่ะ สอน ...เด็กดื้อ... ให้มีความคิดยังง่ายกว่าสอนคนที่ถูกล้างสมองโดยท่านศาสดา นะคะ ดูตัวอย่างง่ายๆ วันที่ พรรค การเมืองใหม่ของ บรรดาท่านพันธมิตรทั้งหลาย ก็ไปจับเบอร์เลือกตั้งกัน แต่ก็มีพวกพันธมิตรอีกกลุ่มหนึ่งยกพวกไปประท้วง... แสดงเพิ่มเติม แต่ไอ้คนที่จ่ายให้มันได้เข้าไปมันยิ่งรวยขึ้นไปเรื่อยๆ ไปขอความ
ช่วยเหลือมันก็ไม่ได้น่ะ

สอน ...เด็กดื้อ... ให้มีความคิดยังง่ายกว่าสอนคนที่ถูกล้างสมองโดยท่านศาสดา นะคะ
ดูตัวอย่างง่ายๆ วันที่ พรรค การเมืองใหม่ของ บรรดาท่านพันธมิตรทั้งหลาย
ก็ไปจับเบอร์เลือกตั้งกัน แต่ก็มีพวกพันธมิตรอีกกลุ่มหนึ่งยกพวกไปประท้วง โหวตโน
แต่งตัวเป็นวัวเป็นควายและสารพัดสัตว์ไปด้วย (ความจริงไม่ต้องใส่หน้ากากใครเห็นหน้า
พวกที่มาประท้วงก็รู้ความหมายกันแล้วน่ะ เพราะหน้าพวกที่มาประท้วง โดยเฉพาะคนที่นำ
ไปน่ะ เหมือนอยู่แล้ว กินแต่ผักแต่หญ้าเป็นอาหาร เลยไม่มีความคิดเหมือนคนน่ะ)
19 คำตอบ 19