วันนี้จะเข้ามาลา รู้รอบและเพื่อนๆชั่วคราวคราวนะค่ะ ไม่ค่อยมีเวลาเลย อาจจะมีเข้ามาตอบคำถามเล็กน้อย?

ถือคติ ไปมาลาไห้ว บอกกล่าวให้เพื่อนๆรับรู้จะได้ไม่ต้องเป็นห่วง ค่ะ รักทุกคน จุ๊ฟ จุ๊ฟ
17 คำตอบ 17